Örebro Läns Museum (Logotyp)
Teckenspråkstolkade evenemang
Du är här:
Historia

Länets förhistoria

Istiden

Långt innan Sverige blev Sverige, låg Närke under vatten. Över landskapet forsade det som kallas Svea älv, som förband Östersjön med Västerhavet. Med tiden höjde sig landet över vattenytan.

Namnet Närke är en sammanslagning av två gamla ord. Rekarne betydde förr i tiden "gränsland" och syftade på ett stort område mellan Svealand och Götaland. När betydde sund och var just här en sjö, som numera är borta. Närke betyder med andra ord gränslandet vid sjön När.

När isen hade dragit sig undan från vårt område var området Närke fortfarande ett kustområde.
 

Stenålder


 
Flera platser i vår del av landet ligger så bra till i landskapet att de bör ha varit lämpliga som boplatser under förhistorisk tid. Vi vet genom lösfynd, främst olika stenyxor och en flintkniv, att människor vistats i området sedan äldre stenåldern.

Fortfarande under hela stenåldern var Närke en plats vid kusten. De tidigaste invånarna bör därför ha varit fiskare eller havsjägare i stället för renjägare. Från deras boplatser har man påträffat bland annat s.k. mikrospån.
 

Bronsålder


 
Under bronsåldern hade landstigningen bidragit till att Närke nu var en plats som var mer lik den vi ser idag. Från bronsåldern har man bland annat funnit en yxa. Närvaron av gravar och gravfält vittnar också om en väl etablerad bebyggelse under brons- och järnålder.
 

Järnålder


 
Trots att Närke omgavs av stora skogsområden var området aldrig särskilt isolerat. Med sina goda vattenkommunikationer blev trakten kring Hjälmaren och Mälaren nämligen järnålderns handelscentra.

De första inbyggarna slog sig ner på höjderna och livnärde sig främst på boskapsskötsel. Med tiden tog järnhanteringen över. Alla förutsättningar fanns här - järn (från Bergslagen), vattenkraft och skog.

Vid sidan av järnhanteringen var även jordbruket och senare boskapsskötseln viktiga. Järnålderns många lämningar märks framförallt i form av stensättningar och gravfält. Bland annat har man hittat två höggravfält vid Vintrosa kyrka och ett lösfynd i form av en vikingatida armring i guld.
 

Medeltid, efterreformatorisk tid


 
I mitten på 1200-talet grundades Örebro. Samtidigt uppfördes ett försvarstorn vid Svartån för att försvara denna strategiska överfart, men även för att dra in pengar till statskassan med hjälp av tullinkomsterna.

Förhistoria

Föremål från länets förhistoria
Metkrok i ben från stenåldern
Yxa från stenåldern
Pilspets i flinta, från järnåldern
Holkyxa av brons, bronsålder
Lerkärl från järnåldern
Guldbrakteat från järnåldern