Örebro Läns Museum (Logotyp)
Teckenspråkstolkade evenemang
Du är här:
Konst

Konstkonsulenten

Från och med hösten 2007 finns konstkonsulentuppdraget hos Örebro läns museum. Som konstkonsulent arbetar Ulrika Stigbäck.
 

Uppdrag

Konstkonsulentens uppdrag är att främja och stärka konstens ställning i länet.
Konstkonsulenten finns till för att ge information, öka kunskapen om och bredda intresset för konst, skapa kontakter och nätverk för konsten, utveckla projekt och ge möjligheter till upplevelser av ett professionellt konstutbud, samt stödja konstnärer i länet.

Konstkonsulenten verkar för att fler människor ska få ta del av konst. Detta sker i synnerhet genom att arbeta med och driva nätverk.

En prioriterad målgrupp för verksamheten är barn och unga, där det avser deras tillgång till att möta det professionella konstlivet och att få möjlighet till eget skapande. En annan viktigt målgrupp är länets konstnärer, där det handlar om att skapa bättre villkor för konstutövarna att verka i länet, t.ex. genom projekt, samarbeten, kurser och fortbildningar.
 
Statens kulturråd är initiativtagare till konstkonsulentverksamheten och finansierar tjänsten tillsammans med Örebro läns landsting.

På webbplatsen Konst i Örebro länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster samlas konstnärer, konstutbildningar och konsthallar.

Logga konstiorebrolan.se
Dela |

Kontakt

Konstkonsulent:

Ulrika Stigbäck
070-600 30 18
E-postöppnas i nytt fönster