arkeologidagen

Fältsökning med metalldetektorer vid Alm, St Mellösa. Foto Martin Edlund, ÖLM.

– sök i närkemyllan med metalldetektor.

Örebro läns museum genomför tillsammans med flera olika parter ett
metallsökarprojekt under sensommar och hösten 2017. Under arkeologidagen den 27 augusti inbjuds allmänheten, som en del i projektets publika del, att söka i jorden efter Närkes förhistoria med hjälp av metalldetektorer.

Metallsökarprojektet syftar främst till att nå ny kunskap om
fornfynd av metall i brukade åkermarksmiljöer. Likaså att nå ny kunskap om
metallförande fornlämningar och fyndplatser i marker som idag eller som
tidigare brukats som åkermark.
Ett annat syfte med projektet är att utveckla samverkan mellan den offentliga kulturmiljövården och det ideella organiserade föreningslivet.  Genom projektet kan ny kunskap byggas upp i samverkan mellan professionella och historieintresserade. Deltagarna får inom projektet möjlighet att vara delaktiga i forskningen genom arkeologisk metod, söka kunskap om historia och ges en förståelse och insyn i kulturarvets regelverk.

Projektet sker i samverkan mellan Örebro läns museum, Länsstyrelsen i Örebro län, Sveriges metallsökarförening och Riksantikvarie-ämbetet. Samverkan och medverkan kommer även att ske med flera lokala föreningar och markägare..

Metallsökarprojektet bjuder in allmänheten att prova att söka efter Närkes forntid och historia med hjälp av metalldetektor!

Plats: Stora Mellösa kyrkalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Klockarjordens åkermark öster om kyrkan.

Arkeologidagen länk till annan webbplatsarrangeras alltid sista söndagen i augusti, varje år, runt om i Sverige. Mer information om arkeologidagen.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt Örebro läns musuem
Martin Edlund, arkeolog 
Tel: 019-602 87 75

Pressmeddelanden

 • Fasad av länsmuseet i slottsparkens höstlfärger 10 november 2017

  Örebro läns museum renoveras

  Museibyggnaden i Slottsparken har under en längre tid varit i behov av renovering. Framförallt har det varit problem med taken, vilket lett till läckage och fuktskador i ett par av utställningssalarna och kontoren. Många av de glaspartier och stora fönster som ger byggnaden sin särskilda karaktär är också i behov av vård.
 • Fotokonst föreställande en man iklädd kläder i traditionella samiska färger 17 oktober 2017

  Full fart framåt på länsmuseet

  Nu finns det åter mycket att se på Örebro läns museum. Alla salar på museet är igen fyllda med utställningar. Utställningarna - bjuder på stor variation men flera av dem har också gemensamma nämnare – just nu på temat gemenskaper och människovärde.
 • Keith Wijkander 04 oktober 2017

  naturen inför rätta

  – Keith Wijkander föreläser.
  Hur objektiv är egentligen naturvetenskapen? I föreläsningen Naturen inför rätta berättar Keith Wijkander om striden mellan 1800-talets naturromantiska ”vetande” och modern forskning, en naturfilosofisk konflikt om naturens innersta väsen.
 • Mallbild 28 september 2017

  jag gråterskan – med rötter i karelen

  Hur bär man på sin familjs historia vid flykt/migration? Hur många generationer, på vilka sätt yttrar det sig, vad lämnar man först, sist? Utställningen Jag gråterskan – med rötter i Karelen är en konstutställning med örebrokonstnären Rita Pyy som invigs på Örebro läns museum lördag 30 september. 

arkiv pressmeddelanden