arkeologidagen

Fältsökning med metalldetektorer vid Alm, St Mellösa. Foto Martin Edlund, ÖLM.

– sök i närkemyllan med metalldetektor.

Örebro läns museum genomför tillsammans med flera olika parter ett
metallsökarprojekt under sensommar och hösten 2017. Under arkeologidagen den 27 augusti inbjuds allmänheten, som en del i projektets publika del, att söka i jorden efter Närkes förhistoria med hjälp av metalldetektorer.

Metallsökarprojektet syftar främst till att nå ny kunskap om
fornfynd av metall i brukade åkermarksmiljöer. Likaså att nå ny kunskap om
metallförande fornlämningar och fyndplatser i marker som idag eller som
tidigare brukats som åkermark.
Ett annat syfte med projektet är att utveckla samverkan mellan den offentliga kulturmiljövården och det ideella organiserade föreningslivet.  Genom projektet kan ny kunskap byggas upp i samverkan mellan professionella och historieintresserade. Deltagarna får inom projektet möjlighet att vara delaktiga i forskningen genom arkeologisk metod, söka kunskap om historia och ges en förståelse och insyn i kulturarvets regelverk.

Projektet sker i samverkan mellan Örebro läns museum, Länsstyrelsen i Örebro län, Sveriges metallsökarförening och Riksantikvarie-ämbetet. Samverkan och medverkan kommer även att ske med flera lokala föreningar och markägare..

Metallsökarprojektet bjuder in allmänheten att prova att söka efter Närkes forntid och historia med hjälp av metalldetektor!

Plats: Stora Mellösa kyrkalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Klockarjordens åkermark öster om kyrkan.

Arkeologidagen länk till annan webbplatsarrangeras alltid sista söndagen i augusti, varje år, runt om i Sverige. Mer information om arkeologidagen.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt Örebro läns musuem
Martin Edlund, arkeolog 
Tel: 019-602 87 75

Pressmeddelanden

 • Fältsökning med metalldetektorer vid Alm, St Mellösa. Foto Martin Edlund, ÖLM. 21 augusti 2017

  arkeologidagen

  – sök i närkemyllan med metalldetektor.
  Örebro läns museum genomför tillsammans med flera olika parter ett
  metallsökarprojekt under sensommar och hösten 2017. Under arkeologidagen den 27 augusti inbjuds allmänheten, som en del i projektets publika del, att söka i jorden efter Närkes förhistoria med hjälp av metalldetektorer.
 • Siggebohyttans bergsmansgård 30 maj 2017

  sommar på siggebohyttans bergsmansgård

  Siggebohyttans Bergsmansgård med ett av de vackraste lägena i Bergslagen – börjar med sommaröppet från och med den 17 juni, onsdag - söndag. I sommar är programmet på Siggebohyttan fullt av aktiviteter för alla smaker.
 • Ann
Sidéns konstverk Mamma Knotas bronsskulptur Allas prinsar och prinsessor 08 maj 2017

  porträtt i gåva till länsmuseet

  Örebro läns museum emottar under onsdag den 10 maj en unik gåva, två kungliga porträtt från 1800-talets första hälft. Målningarna kommer att ingå i en ny utställning på Örebro slott. Museet arbetar under 2017 med att utveckla en utställningsidé som undersöker  frågeställningar kring Örebro slott som en fysisk och mental plats då, nu och i framtiden. Parallellt med att vi analyserar fenomenet slott aktiverar museet en kreativ undersökande process om gemenskap.
  För vad är en gemenskap och på vilket sätt kan en borgen i Örebro relatera till denna fråga?
 • Utställningen Jag tror jag vet 03 maj 2017

  en del av Sveriges största museum

  Under 2017 blir samtliga riksdagsledamöter i hela Sverige inbjudna till sitt länsmuseum/regionmuseum. På måndag den 8 maj har turen kommit till vårt länsmuseum. Ledning och förtroendevalda kommer att för vårt läns riksdagsledamöter berätta om Örebro läns museums omfattande verksamhet.

arkiv pressmeddelanden