Del av konstverk i rött, vitt och svart, av Rita Pyy

30 september - 19 november 2017

30 sep 2017 – 19 nov 2017

Jag, gråterskan -med rötter i Karelen

Rita Pyy

Del av konstverk i sepiatoner av Rita Pyy

Samtidskonst av Rita Pyy, örebrokonstnär med rötter i Karelen.

Hur bär man på sin familjs historia vid flykt/migration? Hur många generationer, på vilka sätt yttrar det sig, vad lämnar man först, sist?

Rita Pyy är född i Sonkajärvi i Finland 1952. Hon kom till
Stockholm på 1970-talet och utbildade sig till konstnär. Karelen är ett
landskap på gränsen mellan Finland och Ryssland, som fram till andra
världskriget var finskt men annekterades av Sovjet under vinterkriget 1940. Det
innebar att hela 10% av Finlands yta förlorades. Över 400 000 finländare
evakuerades därifrån och blev därmed flyktingar i sitt eget land. En av dessa
var Ritas mamma, som vid tiden var 13 år. I utställningen behandlar Rita Pyy
familjens bakgrund, öden och arv. Ritas mamma, mormor, pappa, men även andra släktingar finns med genom sina röster och berättelser. Karelen är en fysisk plats –såklart – men det är också en abstrakt plats inuti Rita. Hon har aldrig varit där.Rita pratar själv om inre och yttre biografi i sin konst. Det yttre – det som faktiskt hände och som står i historieböckerna (nog så komplext och
motsägelsefullt ibland). Det inre – den egna bilden om vad som hänt, kan vara
eget förhållningssätt.

Rita utrycker det bäst själv: ”Genom konsten blandar jag mig i
släktens historia, flyttar den in i samtiden för att infoga i min biografi. Jag
använder mig av både objektifiering och identifikation. Jag utgår från fakta
men skapar åt mig själv som konstnär växlande roller eller positioner som
representerar olika röster och synvinklar. De är röster från de stupades
anhöriga, från de evakuerade, från min pappa och från mig själv. Installationen bildar ett montage av skilda uttryck utifrån dessa konstnärspositioner. Metoden väcker frågor om autenticitetens äkthet och dess tolkningsmöjligheter. Verken öppnar sig inåt genom betydelsebärande tecken och symboler. Dessa bildar installationens referensvärld. I mina arbeten strävar jag efter att eliminera skiljelinjen mellan det förflutna och samtiden. Tanken om olika tiders (då, nu, sedan) närvaro i nuet tilltalar mig.”

HärPDF (pdf, 2.9 MB) kan du läsa mer om verken i utställningen.

HärPDF (pdf, 1.3 MB) hittar du en lärarhandledning till utställningen. Den vänder sig till högstadiet-gymnasiet.


Projektet är en del av firandet av Finlands 100-årsfirande som självständig nation.
I samarbete med ArkivCentrum Örebro län, Örebro kommun och Region Örebro län.

Rita Pyy har själv arbetat på ArkivCentrum med ett intervjuprojekt med personer med Karelskt ursprung i Örebro län. Läs en artikel om projektet härPDF (pdf, 1.5 MB).  

Invigning 30 september kl 12.00, teckentolkas
Invigningstal av Torgny Larsson, fullmäktigeordförande
i Region Örebro län och Agneta Blom,
fullmäktigeordförande i Örebro kommun


Utställningar

Collage av textila handarbeten

23 september 2017 – 28 januari  2018

30 sep 2017 – 19 nov 2017

– när samlat möter nytt

Del av konstverk i rött, vitt och svart, av Rita Pyy

30 september - 19 november 2017

30 sep 2017 – 19 nov 2017

Samtidskonst av Rita Pyy

Pojke skriver ord med utklippta bokstäver

30 september 2017 –14 januari 2018

30 sep 2017 – 19 nov 2017

Om rättigheter och lika värde

Konstverk gjort av isärsågade dalahästar.

7 oktober 2017 –14 januari 2018

30 sep 2017 – 19 nov 2017

Ingen vill vara utanför.
Men alla vill vara unika…

Faces I Have Met, en utställning som varit

Fast utställning

30 sep 2017 – 19 nov 2017

En utställning där våra föremålssamlingar visas som ni aldrig sett dem förut!

Miljöbild i utställningen klenodkammaren

Fast utställning

30 sep 2017 – 19 nov 2017

Här finns museets verkliga klenoder!