Nyheter

Arkeologisk utgrävning i Krämarstan

Lämningar efter en Resandefamiljs bostad på 1920-talet.

Länsmuseet utforskar resandes historia

Krämarstan är i dag en övergiven och igenväxt bosättning strax utanför Finnerödja. Genom berättelser, dokument och lämningar vet vi att det på 1920-talet bodde en resandefamilj här. Örebro läns museum kommer att tillsammans med Resandegruppen och Finnerödja hembygdsförening göra en samtidsarkeologisk grävning i Krämarstan den 10-13 oktober.

Antiziganismen har alltid funnits mot romer och resande i Sverige och i övriga Europa. Romernas och de resandes historia är kantad av övergrepp. Genom rasbiologins kategoriseringar, steriliseringar och registreringar och genom att bli bortkörda och utestängda från normalsamhällets platser och rättigheter på grund av etnicitet.

Diskrimineringen och förtrycket de varit utsatta för är fortfarande levande på flera nivåer i samhället. Inte minst tydliggörs det genom det register som Skånepolisen upprättet. Örebro läns museum vill motverka detta genom att tillsammans med företrädare för romerutforska och synliggöra den lokala historien och binda samman den med dagens situation. Hur kan en historisk händelse på 1920-talet hanteras så att gemenskapen stärks och fördomarna mot romer och resande minskar?

Extra information

Brödtext.