Nyheter

Y - som i Yxhult

5 mars 2009
Framsida av rapporten Y - som i Yxhult
Under 1900-talet spelade Hällabrottet och Yxhult en betydande roll inom svensk sten- och byggnadsindustrins histora. 1860-1910 levererades mer än hälften av Stockholms skulpturala utsmyckningar i natursten från Yxhult. 1929 blev Yxhultbolaget först i världen med det nya materialet lättebetong/ ytong.
Den nya produkten inledde en ny framgångsrik epok för verksamheten i Hällabrottet. Efter andra världskriget fick bolaget ett uppsving och etablerade nya fabriker både i Sverige och utomlands. Kvalitets- och utvecklingsarbetet behölls trots det i Hällabrottet. Produktutvecklingen gick snabbt framåt. 1965 gjordes en satsning på mexisten som blev en mycket populär fasadsten på svenska villor under 1970-talet. 2004 gick Yxhultbolaget i konkurs. Rivningsarbeten av industribyggnader är påbörjade och maskinutrustningen har sålts. Kvar finns 40 km gruvorter och dagbrott, industribyggnader och ståtliga kontorsbyggnader som representerar industrins olika skeden.
Syftet med hela projektet är att belysa Yxhultsindustrin och dess betydelse för det moderna samhällets arkitektur, med tonvikt på material som inte i så hög grad uppmärksammats ur
arkitektonisk synvinkel.

Mer information

Nu finns hela rapporten om Yxhult klar.
Hämta den som pdf här.
Del 1 Pdf, 35.2 MB, öppnas i nytt fönster.
Del 2 Pdf, 4.6 MB, öppnas i nytt fönster.