Nya fynd till Eketorpsskatten

11 oktober 2017

Vid en metallsökning vid Eketorpsskatten i närheten av Riseberga kloster påträffades ett stort antal nya föremål som ingen av de medverkande hade kunnat föreställa sig.

Djurhuvud på ändknopp.

Foto: Martin Edlund, Örebro läns museum

I söndags undersöktes fyndplatsen för Eketorpsskatten med metalldetektorer, vilket är en del av det metallsökarprojekt som länsmuseet driver tillsammans med Länsstyrelsen, Sveriges Metallsökarförening och Riksantikvarieämbetet. Eketorpsskatten påträffades på 1950-talet 1 kilometer öster om Riseberga kloster i Edsbergs socken i närheten av Fjugesta. Skatten är den största i Närke och kommer från 900-talet e Kr, det vi kallar Vikingatiden. Den består av ett stort antal silvermynt med arabisk och västeuropeiskt prägling, hacksilver och rikt dekorerade halsringar, armband, spännen, hängen och pärlor.

Deltagarna som var utrustade med detektorer leddes av museets arkeolog Martin Edlund. Vid sökningen påträffades det många fler föremål än vad alla
medverkande någonsin hade kunnat drömma om. I åkermarken vid den tidigare fyndplatsen för skatten återfanns ett 70-tal silverföremål och ett guldföremål. Det var främst ett 50-tal klippta silvermynt och flertal bitar hacksilver. Men framför allt hittades tre stora armband och flera mindre ringar av tvinnade och flätade silvertrådar. Märkligt nog fanns två djurhuvudformade knoppar, vilka kan ha tillhört de halsringar som finns i skatten. Likaså ett stort ovanligt dräktbeslag och en pärla, som båda har västeuropeisk växtornamentik. Guldföremålet visade sig vara den saknade kanten till ett runt spänne med infällda stenar, som är det äldsta föremålet i skatten och från 600-talet e Kr.

De nya föremålen ökar vår kunskap om skatten och i det sammanhanget kompletterar de bilden av länets Vikingatid  och förhistoria. Föremål från Eketorpsskatten finns redan idag utställda på museet. När fynden har förtecknats och konserverats kan  de så småningom visas upp på museet och ingå i en ny utställning om länets förhistoria.

Här kan du lyssna på ett inlägg i Sveriges radio P4 om fynden. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bit av ett guldspänne

Foto: Martin Edlund, Örebro läns museum

Tvinnat silverarmband

Foto: Martin Edlund, Örebro läns museum

Silverbeslag

Foto: Martin Edlund, Örebro läns museum

Silvermynt med arabisk skrift, klippt i bitar

Foto: Martin Edlund, Örebro läns museum

Nyheter