Örebro läns museum

Bronsskulptur utanför länsmuseets byggnad i slottsparken

renoveringen av Museibyggnaden på Engelbrektsgatan 3

Vi saknar vårt hus – museet på Engelbrektsgatan 3 som har varit stängt sedan 2018. Än är det långt kvar innan vi kan flytta in, men nu i vår är ett viktigt steg på vägen taget. Nu är nämligen bygglovshandlingarna färdiga och inlämnade och om allt går som det ska blir det byggstart under november - december år 2022.

Varför bygger vi om?

Redan år 2017 startade museet och fastighetsägaren Region Örebro län resan mot en nyrenoverad museibyggnad. Fokus var då och är fortfarande att energieffektivisera fastigheten genom nödvändiga renovering av till exempel tak, fönster och ventilation. Samtidigt vill museet och fastighetsägaren göra verksamhetsanpassningar. Vi bygger om för att skapa en fantastisk museiupplevelse för framtida museibesökare. Konkret innebär det att vi vill öka tillgängligheten och lyfta fram byggnadens vackra arkitektur. Och för att även i framtiden kunna låna in och visa värdefulla konstverk och kulturhistoriska föremål är det också nödvändigt att göra anpassningar kring säkerhet och inomhusklimat.

HUR KOMMER DET ATT SE UT NÄR DET ÄR KLART?

Som ett underlag till White arkitekter har museet tagit fram ett Estetiskt program Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Det ger en riktning för hur vi vill att museibyggnaden ska se ut efter renoveringen.

Programmet tar upp färger och former och material som kommer att vara tongivande. Materialen och känslan är viktiga och inredningen kommer präglas av äkta material och hantverk med förankring i länet. Vi har arbetat med den rumsliga känslan, hur vi vill att husets ska upplevas och uppfattas av framtidens besökare. Att skapa mentala och fysiska utrymmen för reflektion och sänka trösklar för både gamla och nya besökare, har varit en central utgångspunkt

Ordet berättande kommer också att vara vägledande när vi ska utforma och inreda museibyggnaden. Bakom det som är yta, intryck och design kommer det att finnas berättelser om vårt län och människorna här.

Vad händer nu?


Det är fastighetsägaren Region Örebro län som är projektägare. I mars 2022 lämnades bygglovshandlingarna in. Siktet är inställt på byggstart under november - december 2022. Om allt går som det ska kan vi inviga museet på nytt under år 2025.

Publikmöten på andra platser

Samtidigt pågår verksamheten för fullt i olika former och museet möter publiken på många andra platser runt om i Örebro län.

Vi har förmånen att finnas på Örebro Slott där vi visar Boom i Bergslagen som invigdes sommaren 2021, samt utställningarna Möjligheternas spegel, Sinnenas begär och Barnet i Tornet-Jan Håfström på Örebro slott. Här har vi öppet under helger och lov, och övrig tid tar vi emot bokade grupper och skolklasser.

Vi har även en egen app med en stadsvandring, utställningsguider och rundturer.

I Glanshammar driver vi ett spännande projekt i samverkan med hembygdsrörelsen, som vi kallar Landskapsobservatorium Länk till annan webbplats.. Det går ut på att, med utgångspunkt i den europeiska landskapskonventionen, skapa ett forum för kunskap om landskapen och det som påverkar dem. Under senare delen av sommaren 2022 kommer det spännande materialet sten att sättas i fokus. Vi kommer att arrangera olika pulika aktiviteter med Ässundet som utgångspunkt.

Museet har även inlett ett större projekt i norra länet -Hyttbyggartid Länk till annan webbplats.. Där vävs aktuella frågor om hur det är att leva i Bergslagen idag samman med Bergslagens historia och hyttornas expansion under medeltiden.

I år sjösätter vi också vår nya satsning Mobila museet, som är en lastbilstrailer fylld med nya utställningar och museipedagogik som kommer att åka runt i länet. Vi kommer att besöka skolor, medverka på temadagar och finnas där människor möts.

Sommartid håller vi öppet i våra filialer i länet. På Siggebohyttans bergsmansgård Länk till annan webbplats. satsar vi i år på att berätta ännu mer om gruvan som finns i närheten med en ny utställning med tema Kraft. På Arbetarmuseet Gråbo Länk till annan webbplats. öppnar i sommar en utställning med den lokale konstnären Einar Persson som samtidigt är tematisk och tar upp hållbarhetsfrågor med utgångspunkt i arbetarbostäderna som visas.

Museet arbetar som vanligt på med byggnadsvård Länk till annan webbplats. och slöjdfrämjande verksamhet i hela länet. Bakom kulisserna arbetar vi med produktion av kommande utställningar och förstärker vår digitala närvaro för att bli tillgängliga för fler.


Karta och kontakt

Adress

Örebro läns museum
Engelbrektsgatan 3
702 12 Örebro