Tillgänglighet

Örebro läns museum har verksamhet i ett flertal byggnader runt om i länet. Några av gårdarna och husen är mycket gamla vilket måste vägas in när det gäller anpassningsåtgärder.
 
Vår bestämda vilja och ambition är att kunna göra våra besöksmål till intressanta och tillgängliga mötesplatser.

Våra anläggningar

LÄNSARVET

Vill du besöka Länsarvet, Kaserngården 6 Örebro, bokas besöket på tel 019-602 87 00

  • Dörröppnare
  • Hiss
  • God framkomlighet inomhus
  • Personlig service i bibliotek, forskarsal och café
  • Handikapptoalett på plan 1
  • Två handikapparkeringar utanför e

Teckenspråkstolkning

Teckenspråkstolkade evenemang

Det finns inga planerade teckenspråkstolkade evenemang

Teckenspråkstolkade utställningar