Fem kvinnor sitter vi ett bord tillsammans.Foto: Maryam Baytam

Foto: Maryam Baytam

Symbol för teckenspråkstolkning.

24 mars 2018 kl. 12:00


Invigning av
I telefonen finns hela människan

Världen kommer till Sverige

En man står på en mur och sträcker ut armarna åt sidorna. Foto: Mustafa Safayee

Foto:Mustafa Safayee

Världen kommer till Sverige. Tusentals människor med olika sorters erfarenheter och olika begåvningar har sökt asyl här hos oss. Vad vet vi om dem? De är svetsare, lärare, dentaltekniker eller fotbollsspelare – förälder, maka, make. ”Flykting” är bara en liten del av identiteten.

Museichef Birgitta Johansen hälsar välkommen, Konstnär Henrik Teleman medverkar med berättelsen om projektet.
Sofia Winroth från Kompisbyrån som arbetar med vardagsmöten mellan människor; nya och etablerade svenskar, öppnar utställningen

Musik med Wessam Ajhere och medlemmar ur Spelrum.
Mingel och förfriskningar under invigningen.

I telefonen finns hela människan – en utställning av Henrik Teleman tillsammans med människor som nyligen kommit till Sverige, i samarbete med Kalmar läns museum och Folkets Konsthall. Åtta museer från Malmö i söder till Uppsala i norr samverkar i projektet, I telefonen finns hela människan. Projektet har besökt lika många förläggningsorter under hösten 2016 och våren 2017.

Invigningen är teckenspråkstolkad.

Symbol för teckenspråkstolkning.

Kalendarium