Siggebohyttans bergsmansgård

29 juli 2018 kl 15:00


Musik med Örebro spelmanslag

Folkmusik vid kaffestugan, Siggebohyttans bergsmansgård

Örebro spelmanslag

Folkmusik i vacker miljö vid Siggebohyttans kaffestuga.

Örebro spelmanslag bildades 1992 och har ca 25 medlemmar idag. De vill göra folkmusiken tillgänglig för allmänheten och spelar traditionella låtar inom fria ramar.
Vid regn äger konserten rum inne på logen.

Entré: 50 kr

Kalendarium