English

Bibliography

Alfons, Sven: Unga gotiker, Konstrevy 1947, s. 141-150

Andersson, Anita: Karl Axel Pehrson och postmodernismen, Konstvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet 2008

Berefelt, Gunnar: Om Karl Axel Pehrson, Ord och Bild, 79 (1961):1 s. 43-46

Bjurström, Per: Karl Axel Pehrsons konstnärsskap 1947-1959, Nationalmusei utställningskatalog 505, Stockholm 1988

Bjurström, Per: Karl Axel Pehrson, Sveriges Allmänna Konstförening publikation 101, Uddevalla 1992

Eklund, Hans: Karl Axel Pehrson, Svenskt konstnärslexikon 4, Malmö 1961

Eklund, Hans: Inledning till utställningskatalog K.A. Pehrson, Galerie Burén, Stockholm 1964

Eklund, Hans: Karl Axel Pehrson – en exotisk särling i den svenska konsten, Julstämning, 1982, s. 16

Granath, Olle: Ett annat ljus, Stockholm 1986, s. 14

Herrmans, Ralf: Karl Axel Pehrson. Konstens baron Münchhausen, Läseleket 2001

Hillman, Göran: Karl Axel Pehrson, Synpunkt, 1989:3 s. 3-12

Landell, Nils-Erik: Horntroll och Humlebagge, Stockholm 1970

Landell, Nils-Erik: Dessa våra minsta. Ur skalbaggarnas kulturhistoria. Med illustrationer av Karl Axel Pehrson. Stockholm 1988

Linde, Ulf: Karl Axel Pehrson, Konstrevy, 1954:4,  s. 164-167

Linde, Ulf: Karl Axel Pehrson, Ord och Bild, 66 (1957), s. 281-292

Linde, Ulf: Karl Axel Pehrson och naturen. Inledning till utställningskatalog Fantasi och verklighet, Naturhistoriska riksmuseet, Stockholm 1972

Linde, Ulf: Karl Axel Pehrson (Legenda), Stockholm 1987

Nirje, Bengt: Tre temperament en linje (Ö. Fahlström, K.A. Pehrson, C.F. Reuterswärd), Magasinet, Margarinbolagets personaltidning, 2 (1961):1, s. 46

Nylén, Leif & Cullberg, Staffan: Djur och natur, Konstrevy, 1970:56, s. 185-189

Sporrstedt, Bo: Från Oriro och andra trakter. Karl Axel Pehrson (Bildförlaget Öppna ögon, Henki Tisens förlag, Konstfrämjandets konstklubb), Stockholm 1983

Sydhoff, Beate: Konstverkens liv i offentlig miljö (Sveriges Allmänna Konstförening), Uddevalla 1982, s. 106-110

Söderberg, Rolf: Den svenska konsten under 1900-talet (Bonniers), Stockholm 1955,
s. 311-320

Söderström, Göran, red. : En värld under jord. Färg och form i tunnelbanan (Liber förlag), Stockholm 1985, s. 193