English

Sällskapsspel

Fiskespelet  1964  blandteknik  690 x 250 x 170 mm

Fiskespelet 1964 blandteknik 690 x 250 x 170 mm

Mondrianspelet  1980  litografi  683 x 146 mm

Mondrianspelet 1980 litografi 683 x 146 mm

Miniatyrlitografispelet Februari  1986  blandteknik  365 x 290 x 100 mm

Miniatyrlitografispelet Februari 1986 blandteknik 365 x 290 x 100 mm