Lär och upptäck

Örebro läns museums uppdrag är att bevara, använda och utveckla ett levande kulturarv i hela Örebro län. Genom möte med konst och kulturhistoria vill ge våra besökare och länets innevånare nya perspektiv på sig själva och omvärlden.

Appen "Örebro läns museum" - ute nu!


Digitala guider & evenemang