Konferens Bergsbrukets tider 22-24/9 2022

Bergsbrukets kulturarv minner om en unik, regional utveckling av nationell betydelse. Idag hotas detta kulturarv av såväl glömska som fysisk exploatering. På initiativ av Örebro läns museum och Allan Wetterholms stiftelse anordnas därför en konferens med fokus på bergsbrukets betydelser.

Program

Detaljerat program finns här: Konferens Bergsbrukets tider Pdf, 557.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Bakgrund

Örebro län utgör den sydvästligaste delen av Bergslagen. Länet har en av de längsta historierna av järnframställning i Sverige. Blästerugnstekniken var etablerad i området redan under yngre bronsålder. Den medeltida masugnstekniken fanns också tidigt på plats, kanske redan i övergången mellan yngre järnålder och medeltid. Berättelsen om Bergslagen är dock generellt mer fokuserad på de nordligare bergslagen, till exempel Norberg i Västmanland. Järnframställningens kulturarv är i dessa områden en stor del av samhällets identitet. Det materiella arvet efter bergsbruket är omfattande och varierat även i Örebro län, ett kulturarv med tillkomst från medeltiden och in på 1900-talet.

Bakgrunden till konferensen är ett pågående arbete med att fördjupa och sprida kunskap och bergsbruket. Ett exempel är ett samarbete med Umeå universitet, där Allan Westerholms stiftelse finansierat sedimentprovtagningar i Noraskogs bergslag. Resultatet är en unik serie prover tagna från den högst belägna platsen, Moshyttan 225 meter över havet, ned till Norasjön dryga 80 meter över havet. Arbetet med proverna innefattar såväl dateringar som analyser av vegetation landskapets förändringar. Under sommaren 2022 följs provtagningen upp med en mindre arkeologisk undersökning vid Moshyttan finansierad av stiftelsen.

Genom konferensen vill vi ta ett helhetsgrepp på bergsbrukets historia och i förlängningen dess betydelse i termer av ett kulturarv. Traditionellt har forskning kring medeltida bergsbruk och järnframställning riktat stort fokus mot initieringsfasen och utvecklingen av masugnar, liksom även den ekonomiska betydelsen av bergsbruket i ett större nationellt och internationellt sammanhang. I tematiken för konferensen avser vi att lyfta blicken och vidga perspektiven på bergsbruket, både då och nu.

Konferensen går av stapeln från lunch torsdagen den 22/9 till och med fredagen den 23/9. Den avrundas med exkursioner i och kring Nora lördagen den 24/9.

Fördjupad info om vetenskaplig bakgrund och konferensens teman Pdf, 3.5 MB.

Kontakt

Programinnehåll
Magnus Odebäck-Ljunge magnus.ljunge@dalarnasmuseum.se
Tel. 0730-57 91 87  

Övriga frågor
Maria Uddén, maria.udden@olm.se
Tel 019-602 87 10