Arkeologiska samlingar

När arkeologen själv får välja - här har vi valt ut några av de intressantaste föremålen i våra arkeologiska samlingar.

Mosjösvärdet

Bäcklunda
faten

Doppskon

Vallbydolken

Äverstaspjutet

Fiskedraget från Råsvalslund

Betslet från Krutbruket

Stigbygeln från Ekeby dreve

Vreten i Viby: den blå damen

Vreten i Viby: smeden i släden

Krihake

Odensbackens tränsbett

Spännbucklan från Äverstaån

Två medeltida stridsklubbor

Yxa från Storsicke

eketorps-skatten›