Fiskedraget från Råsvalslund

Förstora bilden

I Närke har folk fiskat i alla tider: med krok och nät, burar och mjärdar, ryssjor och andra fasta anläggningar. Men fiske med blänke eller drag är något ganska nytt. Vid Råsvalslund i Linde har arkeologerna hittat ett av Nordens äldsta fiskedrag, en mycket ovanlig sak.

Bakom idrottsplatsen mellan Storå och Guldsmedshyttan, på sjön Råsvalens strand, ligger en välbevarad gårdsmiljö från tiden 790-1250. Här syns husterrasser, andra husgrunder, utfallna stengärdesgårdar och två gravfält med små högar och runda stensättningar. Under medeltiden fanns inte Guldsmedshyttans kyrka ännu, utan gården låg isolerat. Folk har förmodligen lockats att slå sig ner här av tillgången på järn och pälsdjur. Mindre utgrävningar åren 2002-2003 gav fina vikingatida fynd.

Fiskedraget hittades i resterna av ett hus där folk bott i början av 1000-talet. Bland övriga fynd härifrån märks fyra nätsänken, en borr för snickeriändamål, en sländtrissa att spinna garn med, och en glaspärla. Därtill eldslagningsflinta -i huset fanns både öppen eldstad och bakugn.

Enligt Länsstyrelsens sjöfaktablad är Råsvalen i god form ekologiskt sett. Här simmar abborre, gädda, mört och annan vitfisk, siklöja, gös och öring. Kanske till och med regnbåge, efter utplantering 1991. Råsvalens fiskevårdsområdesförening erbjuder fiskekort till den som vill delta i en tusenårig tradition och fiska med blänke i sjön.

Länkar