Tränsbettet från Odensbackens baptistkapell

Förstora bilden

ÖLM 8033

Samhället Odensbacken i Askers socken har sitt namn efter ett stort gravfält mitt i dagens bebyggelse. Här begravdes innevånarna på en järnåldersgård i närheten, förmodligen från 500-talet och ända in i den äldsta kristna tiden på 1100-talet. En av Närkes få skeppssättningar är särskilt sevärd på platsen. En runsten från andra halvan av 1000-talet stod också på gravfältet och meddelade förbipasserande att “Björn och Gervat lät resa denna sten efter Ebjörn, sin far. Gud hjälpe hans själ.” Numera står stenen vid Hummelsta.

Strax intill gravfältet korsade Vingåkersvägen Täljeån, vilket förmodligen var en viktig anledning till att man anlade gravfältet och reste runstenen just här. Sådana monument var avsedda att synas. Under senare århundraden har det funnits en marknad vid Odensbacken.

Tränsbett känner alla ryttare till: det är järnlänkarna man sätter i hästens mun för att den skall känna tygelsignalerna tydligt. 1915 skänkte lantbrukaren Axel Andersson i Hummelsta ett ovanligt tränsbett till det som skulle bli Örebro Läns Museum. Han hade hittat det vid grundgrävning för ett kapell i Odensbacken. Det bör vara Stora Mellösa Baptistförsamlings kapell som uppförts tio år tidigare, 1905. Byggnaden står kvar i änden på Kvarnvägen, precis intill gravfältet och på mark där det tidigare säkert legat järnåldersgravar.

Men tränsbettet kommer inte från någon järnåldersgrav. Det är flera hundra år yngre än den sista graven, från 14/1500-talen. Den här modellen med stora trapetsformade plattor förekommer över hela Nordeuropa från England till Finland. Exemplaret från baptistkapellet är slitet och välanvänt men inte trasigt. Ägaren har nog ridit av och an på Vingåkersvägen många gånger. Hur tränsbettet till sist hamnade i marken på det gamla gravfältet är svårt att säga utan sakkunniga utgrävningar på platsen. Stod det bebyggelse här redan kring år 1500?

Fornminnesregistret

L1981:569 Gravfält Fornlämning Länk till annan webbplats.


Litteratur

Clark, John (red). 2004. The Medieval Horse and Its Equipment, c.1150-c.1450. London.

Eckerbom, Nils et al. (red.) 1948. Örebro läns förvaltning och bebyggelse II: Närke, s. 571. Örebro. [Finns på runeberg.org/olfb/2/0573.html]

Goodall, Ian H. 2011. Ironwork in Medieval Britain: an archaeological study. London.