Stigbygeln från Ekeby dreve

Förstora bilden

I oktober 1911 skänkte unga fröken Elsa Hallgren den här vackra senvikingatida stigbygeln till det som med tiden skulle bli Örebro Läns Museum. Stigbyglar från järnåldern är inte så vanliga, och det finns inga alls före år 600 e.Kr. Just denna är förmodligen från den första kristna tiden på 1000-talet. Syftet med stigbyglar var från början inte främst ryttarens bekvämlighet, utan krigiska ändamål. Har man inga stigbyglar så är det svårt att strida från hästryggen.

Stigbygeln hittades vid plöjning på “nya fältet” vid Sjötorp under Ekeby i Almby socken. Sjötorp var familjen Hallgrens sommarställe och hade egen ångbåtsbrygga. Av senare kartor att döma bör det nya fältet ha legat strax sydväst om sommarvillan.

Man kan undra hur stigbygeln hamnade i jorden här. Platsen ligger ganska avsides till ute på en udde. Kanske stod det en gravhög där, avsedd att synas väl från sjön. Men stigbygeln är från en tid då man sällan lade föremål i gravarna längre.

Elsa Hallgren (1889-1973) titulerade sig fröken genom hela livet eftersom hon aldrig gifte sig. Hon var en kultiverad person. På ett par fotografier från 1936 i museets samling poserar hon i sin rikt inredda lägenhet vid Fiskartorget i centrala Örebro. Vi har inte lyckats ta reda på om hon utövade något yrke. Men en del av hennes pengar kom förmodligen från den framgångsrika kvarnfirman Engelbrektson Hallgren som hennes pappa Knut drev ihop med hennes morbror Carl. Morfar Gustaf Engelbrektson hade drivit Örebro kvarn, som låg ett stenkast från Elsas lägenhet. Systern Tora utbildade sig till konstnär och bodde i Italien. Utöver stigbygeln skänkte Elsa en rad fina 1800-talsföremål till vår samling.

Den driftige Knut Hallgren lät bygga sommarvillan Sjötorp i slutet av 1800-talet i samband med att han startade ett sandstensbrott och stenhuggeri här. Han levererade bland annat materialet till Örebro slotts huvudportal. Ute på Ekeby dreve kan man idag se grunden efter den lilla villan och en del förvildade trädgårdsväxter.

FOTON AV ELSA HALLGREN