Vreten i Viby: den blå damen

Förstora bilden
Förstora bilden

Vid Vreten i Viby har arkeologerna grävt ut ett gårdsgravfält från tiden 700-950. Läs mer om omständigheterna i artikeln “Smeden i släden”. Här skall vi titta närmare på den rikt utrustade smyckegraven nummer 2 som låg bredvid smedgraven.

Det som lyser starkast för dagens ögon i gravutstyrseln är de många pärlorna. De är övervägande blå och gröna, vilket daterar begravningen till de Blå Damernas period. Eftersom det även ingår några pärlor i bergkristall är pärluppsättningen från slutet av perioden, ca 750-790. Det stämmer bra med övriga fynd och med en kol-14-datering av ek-kol från likbålet. Mannen i smedgraven var nog make eller son till den blå damen i grav 2.

Gravöverbyggnaden hade 1800-talets lantbrukare tagit bort. En grund, rund, stenfylld grop återstod, 5 meter i diameter, och under den ett oskatt brandlager. Benen representerar en äldre person (könstillhörigheten var svårbestämd) och fyra djur: en hund, en häst, en gris och ett får (eller en get).

Förstora bilden

Gravgåvor som legat på ett likbål är aldrig helt lätta att förstå, men här är en lista på det som tydligt går att identifiera.

● 127 pärlor.
● En dekorerad pärlspridare som hållit ihop pärlbanden på bröstet.
● Två små ovala spännen i järn med bronsbeläggning.
● Två armbyglar i brons.
● Ett öglebeslag för körning med släde eller vagn.
● Krampor och spikar från en träkonstruktion: kanske en släde?
● Beslag till ett hundkoppel.
● Tre skobroddar för vinterbruk.
● En brodd till hästens hovar för vinterbruk.
● En kam i horn.
● En kort skalpell-liknande kniv.
● Två krukor.

Liksom mannen i graven intill har vår blå dam utrustats för resan till dödsriket.
I motsats till honom har hon begravts med en komplett smyckeuppsättning.

Förstora bilden

Vi kan bara drömma om vilka vackra plagg och textilier som därtill kan ha legat på likbålet.

Litteratur

Ryberg, E. et al. 1998. Gravar och boplatslämningar vid Vibysjön.
Riksantikvarieämbetet.

LÄNKAR

Fornminnesregistret Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.