Andlig konst

Museet bjöd in Peter Ekström, tidigare rektor på Örebro konstskola, att utifrån ett konstnärligt och andligt perspektiv välja ut ett antal föremål från museets samlingar. Här är hans urval, tillsammans med hans beskrivande och reflekterande texter. Arbetet är en del av utforskandet av ett nytt tema som kommer att ligga till grund för en utställning när museet öppnar på nytt efter renoveringen i den gamla "kyrksalen".


Badet - Tomas
Nordberg

Engelbrekts kula

Monstrans

Cancerns gåta - Ruben Nilsson

Rulle II - Rune Hagberg

Sparbössa
Trefaldighets-kyrkan

Tallrik med salva & pentagram

Torshammaren från Eketorp-skatten

Trettondags-stjärnor


Triumfkrucifix av Kräcklinge-mästaren