kan järle bli ett statligt byggnadsminne?

26 oktober 2018

Noraskogs hembygdsförening ställde frågan till Riksantikvarieämbetet om Järle kan bli ett statligt byggnadsminne. Ämbetets svar blev nej, men länsmuseet är av en annan åsikt.

Den 26 oktober2018 lämnade Örebro läns museum ett yttrandelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster på Riksantikvarieämbetets avslag.

artiklar