Nyheter

Digitalis -ett digitaliseringsprojekt av bilder och dokument

19 april 2012
Örebro läns museum och Örebro stadsarkiv har tillsammans med Arbetsförmedlingen startat ett projekt där bilder och dokument ur arkiven digitaliseras.
Digitaliseringen gör att bildarkiven blir mer tillgängliga för både allmänhet och tjänstemän. I museets mål finns detta med som en del i tillgängliggörandet av museets samlingar och bidrar samtidigt till att ge en större överblick av de fotografiska samlingarna samt att slitaget minskar på originalhandlingar.
De som arbetar i projektet är personer i fas 3 samt en arbetsledare. Som mest kommer fjorton personer kunna arbeta i projektet samtidigt.Vi hoppas att snart kunna lägga ut de första bilderna så att de blir sökbara via vår hemsida. Först på tur står reportagebilder från ÖrebroKuriren.
Kvinna sorterar gamla fotografier
Gamla flygfotografier sorteras
Man vid dator. Bildskärmen visar scanning av fotografier.

Mer information

Vill du veta mer om projektet kontakta Elinor Magnerus
tel. 019-602 87 96 E-post

Arbetsledare:
Lena Brättorp
tel. 070-602 87 90 E-post