Nyheter

Skolprogram om Barnkonventionen

Skolklasser bjuds in till museet i höst

 

Under hösten 2016 samarbetar Örebro läns museum med konstnären Cecilia Meyer och bjuder in skolklasser till länsmuseet för en workshop/skapande på temat Barnkonventionen.

I Barnkonventionen står att ”Alla barn har rätt till lek, vila, fritid och kultur” och ”Alla barn har rätt att uttrycka sig i alla frågor som berör dem.” Genom skolprogrammet vill länsmuseet hjälpa barn att inspireras av konst och ta del av sina mänskliga rättigheter.

Via den estetiska läroprocessen kan barnen lära genom konst och ges möjlighet att uttrycka sina tankar, känslor, åsikter och förhoppningar. Workshopen kan också fungera som inspiration för att arbetare vidare med temat i skolan.

Programmet vänder sig till år 4-6 och kommer att ges under september och oktober 2016.

Lärare som vill veta mer eller boka programmet ska vända sig till:

Johanna Björck, museipedagog

johanna.bjorck@olm.se

Mer information om konstnären:

Cecilia Meyer har sedan år 2009 arbetat med projektet där hon dels målat målningar som gestaltar Barnkonventionen, men även bjudit in barn att utforska konst och delta i workshops.


Flicka vid en vägg full av pratbubblor

Extra information

Mer information finns under Barn och skola på hemsidan.