Nyheter

Arkeologer från Jönköping gräver i Sköllersta

2016-10-21

Under några vår- och sommarveckor i år undersökte arkeologer från Jönköpings läns museum fyra röjningsröseområden i Kumla och Hallsbergs kommuner i Örebro län. Nu fortsätter man grävningarna i jakt på fynd från stenåldern

Anledningen till undersökningarna var att Trafikverket planerar ny sträckning för väg 51 mellan Kvarntorpskorset i norr och Svennevad i söder. Baserat på resultatet av sommarens grävningar fortsätter de arkeologiska undersökningarna 25 oktober - 3 november 2016. Det arkeologerna nu ska göra är att undersöka området runt fyndplatsen för att se om det finns mer kvarts –och kanske även flinta – och vilken spridning fynden har. Läs mer här!

Extra information

Kontakt på Jönköpings läns museum: arkeolog Kristina Jansson. Tel: 070-624 30 90. E-post: kristina.jansson@jkpglm.se