Kultursommarjobb

-slöjd på Örebro läns museum, sommaren 2017.
Kultursommarjobb slöjd ordnas för tredje året av Örebro läns museum. Verksamheten är en del av Region Örebro läns feriepraktik som vänder sig till ungdomar i länet som har gått ut grundskolan eller första eller andra året på gymnasiet.

Ett par händer jobbar vid hyvelbänk

Kultursommarjobb slöjd ingår i det samlade utbudet av kultursommarjobb. I år anordnas feriepraktiken inom kulturformerna film, dans, litteratur, teater och slöjd. Utvecklingsledare/ konsulent inom varje kulturform är anordnare av resp verksamhet.

Ungdomarna söker via Region Örebro läns feriepraktikformulär och anger där vilka kulturformer en är mest intresserad av. I år hade slöjden 43 sökande till tio platser. Ett urval görs och ett drygt dussin sökande kallas till intervjuer. Därefter erbjuds 10 personer slöjdsommarjobb.

Inom slöjden arbetar vi med händerna i trä och textila material. Vi använder
inga elektriska maskiner. Furu, björk och några andra av våra vanliga träslag bearbetas varsamt med enkla verktyg. De textila materialen är framför allt ull och lin som är inhemska och miljömärkta. Vi eftersträvar att göra tillverkningsprocessen resurssnål och hälsovänlig. Resultatet blir rena och vänliga saker som tål att användas och är möjliga att reparera. Enkelheten i utrustningen vägs upp av en bra handledare som förmedlar kunskaper till ungdomarna som efter perioden har insikter om att den egna förmågan och det egna skapandet räcker långt för att klara sig själv.     

Utgångspunkten är ett verkligt uppdrag. I år ska spel och leksaker för
utomhusbruk tillverkas. Dessa kommer att finnas på Siggebohyttans bergsmansgård för besökare att låna under sin vistelse i den anrika bergslagsmiljön. Exempel på saker som kommer att göras av ungdomarna är kubbspel, hopprep, gåklossar, käpphästar och jumboplockepinn. Därutöver kommer förvaringspåsar att sys till de spel och leksaker som behöver det.

Årets sommarjobbare inom slöjden kommer att hålla till i en lokal på Länsarvet, Kaserngården 6, Örebro. Här finns Länsmuseet samlingar av äldre föremål och det kan inspirera till utformandet av uppdraget.

Vi startar fredagen den 16 juni och håller på till den 7 juli. Vi kommer att
besöka till Siggebohyttan två gånger under perioden och en dag är vikt åt
repslageri. Midsommarafton är ledig dag.

Nyheter