Projektet Medeltida kyrkotaklag fortsätter

31 januari 2018

Kyrkvindar är några av de mest spännande platser som finns. På vindarna kan det finnas material som i några fall är ca 900år gamla! Här kan vi hitta material, konstruktioner och spår efter kyrkans uppförande och de människor som lät uppföra den.

Två personer undersöker bjälkarna på en kyrkovind

Nu har vi startat upp etapp 3 av ”Medeltida kyrkotaklag i Strängnäs stift”, och besökt Knista kyrka. Knista kyrka är en av länets mest intressanta kyrkor. Den har byggts om och till vid ett par tillfällen men den äldsta delen är troligtvis från tidigt 1100-tal. Denna del av kyrkan har en mycket speciell och ovanlig takstolskonstruktion som utgör en blandning av takstolar vanliga i norska stavkyrkor samt romanska takstolar. Det är just konstruktionen som liknar de norska stavkyrkornas som är mycket ovanlig.

Från början var troligtvis taklaget öppet, dvs att församlingen, när de satt i långhuset, såg hela vägen upp i nock och därmed takstolarna. Så dessa tidiga taklagskonstruktioner gjordes många gånger mycket vackra. Bilderna visar stavkyrkotakstolarnas fina utformning i nock samt de bemålade bågknän som sitter som en förstärkning mellan takstolarna.

Vid besöket har vi gjort en dendrokronologisk provtagning för att försöka reda ut hur gammal den ursprungliga kyrkan är. Provtagningen görs genom att en borrkärna tas ur virket. Borrkärnan med träets årsringar skickas sedan för analys för att försöka fastställa vilket år trädet fällts. Oftast användes virket samma år eller påföljande vår/sommar, som trädet fälldes, vilket gör att fällningsåret för trädet också berättar vilket år kyrkan uppförts. Det gäller dock att få bra borrprover vilket inte alltid är helt lätt. Vi lyckades dock få några bra prover i Knista kyrka som kommer att skickas för analys.

Så nu blir det några månader i spänd förväntan på resultatet! Vi kommer att genomföra samma typ av provtagning i Mosjö kyrka, Sköllersta kyrka och Hidinge gamla kyrka. Borrproverna tas av Daniel Eriksson, Bygg & Hantverk i Karlskoga. Med på bilderna är också Jörgen Carlsson, kyrkvaktmästare i Knista Kyrka.

Läs gärna mer om de tidigare etapperna av projektet ”Medeltida kyrkotaklag i Strängnäs stift”, etapp 1 och 2 som finns på vår hemsida. (2016:04PDF (pdf, 26.7 MB) och 2014:05PDF (pdf, 26.8 MB)). Projektet utförs av Örebro läns museum på uppdrag av Strängnäs stift.

Nyheter

 • Kulturmiljö vid Lokavägen i Grythyttan.
Bostadshusen troligen uppförda på 1950-talet med takbeläggning av skiffer som är typiskt
för Grythyttan. 06 mars 2018

  samrådsyttrande ang. ny översiktsplan

  Örebro läns museum arbetar aktivt med frågor som rör kulturmiljöer i hela länet. Nu är Hällefors kommun på gång med en n...
 • Två personer undersöker bjälkarna på en kyrkovind 31 januari 2018

  Projektet Medeltida kyrkotaklag fortsätter

  Kyrkvindar är några av de mest spännande platser som finns. På vindarna kan det finnas material som i några fall är ca 9...
 • Collage av vägg med bilder 30 januari 2018

  Ingen äger tiden

  Örebro är idag en global och kosmopolitisk plats, men så har staden också varit förr. Många människor har bidragit till ...
 • Logga Länets konst 2018 20 december 2017

  Länets konst 2018

  Samlingsutställningen för alla konstutövare i länet återkommer 2018 Utställningen visas denna gång på Örebro slott med i...