samrådsyttrande ang. ny översiktsplan

6 mars 2018

Örebro läns museum arbetar aktivt med frågor som rör kulturmiljöer i hela länet. Nu är Hällefors kommun på gång med en ny översiktsplan. Byggnadsantikvarie Ing-Marie Nilsson-Tarkkanen skrev för en tid sedan ett samrådsyttrande om planen från museet.

Kulturmiljö vid Lokavägen i Grythyttan.
Bostadshusen troligen uppförda på 1950-talet med takbeläggning av skiffer som är typiskt
för Grythyttan.

Utdrag ur yttrandet:
"Översiktsplanen framhåller kulturmiljöaspekten som ett viktigt förhållningssätt i planeringen av mark- och vattenområdena vilket är positivt ur kulturmiljövårdande synpunkt. Bland annat uttrycks att ” I Hällefors kommun finns många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer” (s. 93) och vidare ”De kulturhistoriskt värdefulla bebyggelse- och industrimiljöerna utgör en mycket viktig resurs för Hällefors kommuns framtida utveckling”. (s. 96) För att säkerställa dessa miljöer bör i planförslaget framgå rekommendationer om att dessa miljöer omfattas av områdesbestämmelser eller detaljplaner. I planerna bör framgå hur dessa miljöer skyddas och att tillgängligheten säkerställs."

Här kan du ta av del av översiktsplanenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster på Hällefors kommuns hemsida, samt inkomna samrådsyttrandenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och läsa länsmuseets yttrandePDF (pdf, 109.4 kB) i sin helhet.

Bildtext: Kulturmiljö vid Lokavägen i Grythyttan. Bostadshusen troligen uppförda på 1950-talet med takbeläggning av skiffer som är typiskt för Grythyttan.

Nyheter

 • Kulturmiljö vid Lokavägen i Grythyttan.
Bostadshusen troligen uppförda på 1950-talet med takbeläggning av skiffer som är typiskt
för Grythyttan. 06 mars 2018

  samrådsyttrande ang. ny översiktsplan

  Örebro läns museum arbetar aktivt med frågor som rör kulturmiljöer i hela länet. Nu är Hällefors kommun på gång med en n...
 • Två personer undersöker bjälkarna på en kyrkovind 31 januari 2018

  Projektet Medeltida kyrkotaklag fortsätter

  Kyrkvindar är några av de mest spännande platser som finns. På vindarna kan det finnas material som i några fall är ca 9...
 • Collage av vägg med bilder 30 januari 2018

  Ingen äger tiden

  Örebro är idag en global och kosmopolitisk plats, men så har staden också varit förr. Många människor har bidragit till ...
 • Logga Länets konst 2018 20 december 2017

  Länets konst 2018

  Samlingsutställningen för alla konstutövare i länet återkommer 2018 Utställningen visas denna gång på Örebro slott med i...