Museet yttrar sig ang översiktsplan

19 juni 2018

Lindesbergs kommun arbetar med sin översiktsplan och har begärt in yttrande från Örebro läns museum.

Lindesbergs kommun arbetar med sin översiktsplan och har begärt in yttrande från Örebro Läns museum. Museets byggnadsantikvarier har lämnat kommentarer till planen. Deras generella bedömning är att allmänintresset kulturmiljö inte tillräckligt har beaktats. En obalans råder mellan exempelvis allmänintresset naturmiljö jämfört med kulturmiljö där Naturmiljön ges minst dubbelt så mycket utrymme. Snedvridningen är anmärkningsvärd med tanke på att kulturmiljöintresset bland medborgarna visar mycket höga procentsiffror i nationella och europeiska undersökningar som identitets- och trivselskapande faktorer. Natur- och kulturmiljö bör dessutom vävas samman eftersom lanskapet och naturen inte sällan är formade av mänskligt brukande.  Översiktsplanen anger att kulturhistorisk värdefull bebyggelse ska bevaras vilket är lovvärt men inte hur bebyggelsen ska bevaras

Läs gärna kommunens förslag till Översiktsplan på sidan Aktuella planarbeten i Lindesbergs kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster samt Örebro läns museums kommentarer i sin helhet. Samrådshandling PDF (127 kB).PDF (pdf, 124.7 kB)

Nyheter