Kontakt

Örebro läns museum
Kaserngården 6
703 65 Örebro
Telefon vxl: 019-602 87 00
E-post: info@olm.se
Org.nr. 875001-0277


Fakturor till Örebro läns museum
Vi tar emot fakturor via e-faktura eller e-post. Ange beställaren som referens.
E-post: fakturor@olm.se (Pdf)
Faktura + eventuella underlag ska vara i samma fil.

Frågor? Kontakta ekonomi@olm.se

 

Söker du jobb eller praktik?
För att anmäla intresse till en ledig tjänst eller göra en spontanansökan hänvisas till vår karriärssida https://orebrolansmuseum.teamtailor.com/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Vi hanterar ej spontanansökningar via e-post.

personal

Museiledning

Museichef, landsantikvarie 
Birgitta Johansen
Telefon: 019-602 87 01

Enheten för administration & stöd

Enhetschef 
Mikael Calmestig
Telefon: 019-602 87 04

Musei- & fastighetstekniker
Niklas Palmström
Telefon: 070-357 83 00

Fotograf/IT-ansvarig & bildsamlingar
Per Torgén
Telefon: 019-602 87 20

Registrering, foto, diarium, arkiv
Maria Nan
Texttelefon: 070-919 07 31

Kontorsvaktmästare
Ove Johansson

Ekonom
Gabriella Wallin
Telefon: 019-602 87 22

Enheten för kommunikation
& publikmöten

Enhetschef, kommunikationschef
frågor om Mobila Museet
Maria Uddén
Telefon: 019-602 87 10

Museipedagog
Johanna Björck
Telefon: 019-602 87 11

Museipedagog
Kontaktperson Siggebohyttan
& Arbetarmuseet Gråbo

Lisa Lundqvist
Telefon: 019-602 87 45

Museivärd & kommunikationsassistent
Michael Olsson
Telefon: 019-602 87 61

Kommunikatör
Elin Henningsson
Telefon: 019-602 87 23

enheten för samlingar & utställningar

Enhetschef 
Marcus Drotz
Telefon: 019-602 87 05

Samlingsintendent
Lena Brättorp
Telefon: 019-602 87 90

Samlingsintendent
Marie Jansson
Telefon 019-602 87 80

Samlingsintendent/
Hembygdskonsulent
Inger Lundberg
Telefon: 019-602 87 81

Arkeolog, forskningskoordinator
Magnus Odebäck Ljunge
Telefon: 073-0579187

Samlingsassistent arkeologi/
Kanslist hembygdsförbundet
Katharina Holmberg
Telefon: 019-602 87 60

Samlingsassistent
Anneli Ikola
Telefon: 019-602 87 59

Utställningsproducent
Lina Johansson
Telefon: 019-602 87 08

Utställningsproducent
Anders Lyon
Telefon: 019-602 87 95

enheten för bebyggelse &
slöjd

Enhetschef och Länshemslöjdskonsulent, hård slöjd
Lars Petersson
Telefon: 019-602 87 67

Bebyggelseantikvarie
Lars Karlsson Liljas
Telefon: 019- 602 87 86

Bebyggelseantikvarie
Julia Larsson
Telefon: 019-602 87 83

Länshemslöjdskonsulent, textilslöjd
Lina Jatko
Telefon: 019-602 87 66

Landskapsobservatorium
Birgitta Elfström
Telefon: 070-787 94 48