Kontakt

Örebro läns museum
Kaserngården 6
703 65 Örebro
Telefon vxl: 019-602 87 00
E-post: info@olm.se
Org.nr. 875001-0277

personal

Museiledning och stab

Museichef, landsantikvarie 
Birgitta Johansen
Telefon: 019-602 87 01

Kommunikationschef,
programplanering
Maria Uddén
Telefon: 019-602 87 10

Ekonomichef
Mikael Calmestig
Telefon: 019-602 63 12

Ekonomi
Britt-Inger Ottosson
Telefon: 019-602 87 04

Publikenheten

Utställningar, program, pedagogik, värdskap och butik

Enhetschef 
Marcus Drotz
Telefon: 019-602 87 05

Utställningar
Christine Keffel
Telefon: 076-817 18 00

Uställningsproduktion
Michael Andersson
Telefon: 019-602 87 12

Pedagogik
Johanna Björck
019-602 87 11

Konstpedagog/museivärd
Anna Ström
Telefon: 070-287 22 00

Kontorsvaktmästeri
Ove Johansson
Telefon: 070-612 87 03

Museiteknik, fastighet
Niklas Palmström
Telefon: 070-357 83 00

Museiteknik, fastighet
Pär Bengtsson, sjukskriven tills vidare.
Telefon: 070-822 87 29

Kommunikation, webbplats och soc.media
Johanna Hagefalk tjänstledig t.o.m. 13 februari 2019
Telefon:070-602 87 82

Reception, kommunikation och administration
Michael Olsson
Telefon: 019-602 87 06


Kunskapsenheten

Samlingar, arkiv, bibliotek, kulturmiljö, arkeologi, hemslöjd, hembygd samt Siggebohyttan, Gråbo och Kullängsstugan

Enhetschef
Elinor Magnerus                         
Telefon: 019-602 87 96

Byggnadsantikvarie
Anneli Borg
Telefon: 019-602 87 74
Certifierad sakkunnig avseende kulturvärden, behörighet K.

Byggnadsantikvarie och hembygdskonsulent
Charlott Torgén
Telefon: 019-602 87 76
Certifierad sakkunnig avseende kulturvärden, behörighet K.

Byggnadsantikvarie
Ing-Marie Nilsson-Tarkkanen
Telefon: 070-602 87 60
Certifierad sakkunnig avseende kulturvärden, behörighet K.

Arkeolog
Martin Edlund
Telefon: 019-602 87 75

Hembygdskanslist & registrering, föremål
Katharina Holmberg
Telefon: 019-602 87 60

Länshemslöjdskonsulent, textilslöjd
Lina Jatko
Telefon: 019-602 87 66

Länshemslöjdskonsulent, hård slöjd
Lars Petersson                          
Telefon: 019-602 87 67

Fotograf/IT-ansvarig & bildsamlingar
Per Torgén
Telefon: 019-602 87 20

Samlingar och filialer
Lena Brättorp
Telefon: 070-602 87 90

Samlingar & bibliotek
Marie Jansson
Telefon 070-2592800

Registrering, foto, diarium, arkiv
Maria Nan
Texttelefon: 070-919 07 31

Registrering, föremål
Anneli Ikola
Telefon: 019-602 87 59