Nyhetsarkiv

  • loga

    Att störa homogenitet

    Torsdagen den15 mars i Sundsvall arrangerar Örebro läns museum tillsammans med Länsstyrelserna och Riksförbundet Sveriges...
  • Logga

    Allas lika värde

    I vår arbetar Örebro läns museum med ett särskilt tema. Genom att visa flera utställningar som handlar om människovärde,...