Nyhetsarkiv

  • 6-tåig prot och blånosgabil. Karl Axel Pehrson.

    Ny hemsida

    Konstnären Karl Axel Pehrson och hans bildvärld har nu en egen hemsida.
  • Logga

    (O)mänskligt är en succé!

    Länets skolungdomar strömmar till museet och hittills har över 400 elever från årskurs nio och gymnasiet deltagit i den...