I telefonen finns hela människan

Foto av några kvinnor med sina telefoner på bordet framför sig

2017-01-12

Världen kommer till Sverige. Tusentals människor med olika
sorters erfarenheter och olika begåvningar har sökt asyl här hos oss. Vad vet vi om dem? De är svetsare, lärare, dentaltekniker eller fotbollsspelare förälder, maka, make. ”Flykting” är bara en liten del av identiteten.

I bilderna och berättelserna, finns hela människan. Där finns all längtan och
alla drömmar. Åtta museer från Malmö i söder till Uppsala i norr samverkar i
projektet, I telefonen finns hela människan. Projektet har besökt lika många
förläggningsorter under hösten 2016 och våren 2017.

I höstas träffade projektets initiativtagare Henrik Teleman tillsammans med
fotograf/tolk Zainab Witwit personer som bodde på flyktingförläggningen i
Nyhyttan i Järnboås, norr om Nora. Under ett års tid har de rest runt till
olika förläggningar runt om i Sverige och samlat in bilder från smarta
telefoner, samtidigt som de intervjuat deras ägare. Resultatet av de bilder och
intervjuer som samlades in i Nyhyttan visas nu i en utställning på Nora
konsthall.

I juni 2017 öppnar den stora utställningen som turnerar runt till de deltagande
museerna. Under våren 2018 kommer den att visas på Örebro läns museum. En bok
framställs och projektet deltar 2017 års Almedalsvecka.

Utställningen invigs den 21 januari kl 11.00 på Nora konsthall. Utställningen
öppnas av Solweig Oscarsson, kommunalråd Nora kommun, länsmuseichef Birgitta
Johansen, Örebro länsmuseum. Konstnären närvarar. Underhållning och förtäring.

Kontakt projekt ”I telefonen finns hela människan” Henrik Teleman, 070- 571 05
92, henrik.teleman@tyfonmail.se Hemsida: www.itelefonenfinnshelamänniskan.comNyheter