Saivo - Samekultur genom konsten

Konstverk av T. Colbengtsson.

Pressmeddelande/förhandsinformation

En utställning på Örebro läns museum och Galleri O. Utställningsperiond: 2017.04.30 - 2017.05.30

 

I veckan är det 100 år sedan det första samiska landsmötet i Trondheim hölls, vilket blev starten av vad som idag är Sametinget. Forskning visar att det in i historisk tid funnits samer långt söderut i Sverige, även i Örebro län. Numera finns människor med samiskt ursprung i hela landet.

I utställning Saivo – samekultur genom konsten vill konstnären Tomas Colbengtson uppmärksamma sametingets 100-årsminne.

Tomas Colbengtsons konst utgår från uppväxten i en samisk familj och från den samiska kulturen, historien och samtiden. Saivo är namnet på den mytologiska värld som samerna trodde existerar parallellt med vår värld. I utställningen visas överfångs- och böjglas, video, bilder och film. Konstverken baseras på personliga erfarenheter, men det är också gemensamma erfarenheter som delas med Inuiter, Ainu och andra folk som bor runt polcirkelområdet. Tomas Colbengtsons konst reflekterar hur det koloniala arvet har förändrat samernas liv och det norrländska landskapet. Samma processer och mekanismer som påverkar urfolk oavsett var i världen man befinner sig.

Den drivande kraften att organisera det första samiska landsmötet var Elsa Laula som föddes 1877. Tomas Colbengtson är född och uppvuxen i samma dalgång som Elsa Laula, i Björkvattnet, Tärna. Platsen är mycket viktig för bevarandet av den samiska kulturen. Tomas Colbengtsons förfäder var samer som hade renar på Oxtinderne, Nordland.

Under utställningsperioden arrangerar länsmuseet en programserie med filmvisningar, föreläsningar och mycket annat på tema samisk kultur och historia.

Temat Nationella minoriteter Örebro läns museum har tidigare uppmärksammat det romska kulturarvet i projekt, utställningar och programverksamhet. Fortstättningen av temat nationella minoriteter kommer att ta upp det sverigefinska kulturarvet. Mer om det under hösten 2017.


Kontakt Örebro läns museum:

Michael Andersson projektledare/utställningsintendent
019-6028712

Maria Uddén kommunikationschef
019-602 87 10

Pressmeddelanden

 • Hand som håller tre musslor.

  Ett ekosystem för alla

  Debatten om de kulturhistoriska dammarnas framtid har tidvis varit het i Örebro län. På ena sidan finns de som vill rädda hotade arter, på andra sidan de som valt att bo och verka vid sjöar och vattendrag som kan komma att försvinna om dammarna rivs. Varför får inte alla plats?
 • Svartvit bild. Två barn och en jultomte sitter vid en julgran

  julens traditioner

  – ett föredrag i 24 steg.
  När ska fisken lutas? Hur hänger själva advent egentligen ihop med seden att dricka glögg? Och måste knäcken vara så seg? Lugn! Länsmuseet reder ut alla frågor om hur julen firas. Svaret är väl att det mesta är rätt ok – det finns inte så många rätt och fel. Och bakgrunden till hur dagens traditioner ser ut hittar vi i vår historia.
 • Fasad av länsmuseet i slottsparkens höstlfärger

  Örebro läns museum renoveras

  Museibyggnaden i Slottsparken har under en längre tid varit i behov av renovering. Framförallt har det varit problem med taken, vilket lett till läckage och fuktskador i ett par av utställningssalarna och kontoren. Många av de glaspartier och stora fönster som ger byggnaden sin särskilda karaktär är också i behov av vård.
 • Fotokonst föreställande en man iklädd kläder i traditionella samiska färger

  Full fart framåt på länsmuseet

  Nu finns det åter mycket att se på Örebro läns museum. Alla salar på museet är igen fyllda med utställningar. Utställningarna - bjuder på stor variation men flera av dem har också gemensamma nämnare – just nu på temat gemenskaper och människovärde.

arkiv pressmeddelanden