Bergslagens historiedagar  21–24 september 2023

Bergslagens historiedagar är tillbaka!

Vi fortsätter att sätta fokus på Bergslagens spännande historia.

Bergsbruket och järnhanteringen är en central del av Örebro läns förflutna. Och det är fortfarande ett högst levande kulturarv som berör många människor. Den 21–24 september 2023, arrangerar Örebro läns museum för andra gången tillsammans med flera lokala aktörer Bergslagens historiedagar. Under dessa dagar öppnar eldsjälar och experter runt om i Nora, Lindesbergs, Ljusnarsbergs och Hällefors kommuner upp sina kulturmiljöer och museer och delar med sig av sina kunskaper.

Bergslagens historiedagar arrangeras i samarbete med Örebro läns hembygdsförbund och hembygdsföreningarna i norra Örebro län.

anmäl dig/din förening att medverka

Rent praktiskt tänker vi att aktiviteterna förläggs med tonvikt på lördag och söndag, men det går också bra med eftermiddag-kväll torsdag och fredag samt aktiviteter riktade mot skolklasser och daglediga övriga tider.

Länsmuseet samordnar och marknadsför programmet, arrangörerna planerar, bekostar och genomför själva sina programpunkter. Det kostar inget att delta och ev entréintäkter i samband med aktiviteter tillfaller arrangörerna själva.

Kontakt

Vill du eller din förening medverka? Har du frågor eller tips?
Kontakta Elin Henningsson, Örebro läns museum, elin.henningsson@olm.se
Tel 019-602 87 23.

 

filmen Bergsbruket förr och kulturarvet idag

Vad har bergslagens historia för betydelse för dagens människor och hur kan vi ta hand om och visa de fysiska lämningar som finns kvar? Bergsbrukets kulturarv minner om en unik, regional utveckling av nationell betydelse. Idag hotas detta kulturarv av såväl glömska som fysisk exploatering.

Filmen spelades in sista helgen i september 2022. Då arrangerade Örebro läns museum Bergsbrukets tider – en konferens i Nora om Bergslagens historia. Samtidigt ägde Bergslagens historiedagar rum med evenemang, aktiviteter och visningar arrangerade av hembygdsföreningar och andra organisationer runt om i norra Örebro län. Programledare är Gunilla Kindstrand och reportrar är Emelie Pless och Jonas Moberg från Takeoff Video AB. Filmen och konferensen Bergsbrukets tider har kommit till med stöd av Allan Wetterholms stiftelse.