SERVICE OCH TJÄNSTER 

Länsmuseets tjänstemän är experter som vill svara på frågor och ge den bästa servicen!

Kontakta oss om du har frågor om våra samlingar. Vi utgör också en kunskapsresurs inom områden som slöjd, arkeologi och byggnadsvård.Länsmuseet ger också service och råd till länets hembygdsrörelse genom vår hembygdskonsulent.

Timmerbearbetning

Byggnadsvård

Vår bebyggelse är en historiebok över människors levnadsvillkor genom århundraden. Den uttrycker olika tiders ideal och mode, människors drömmar, status och ekonomiska ställning. Det är viktigt att vi tar hand om detta kulturarv på bästa sätt och med varsam hand.

Varje byggnad har sin historia och bör behandlas utifrån sina egna förutsättningar. Örebro läns museum har hand om rådgivning, kulturhistoriska utredningar, inventeringar och antikvarisk medverkan på uppdrag av Svenska kyrkan och Länsstyrelsen. Se våra rapporter

På Örebro läns museum finns kunnig personal som kan hjälpa dig i frågor om bebyggelsehistoria och byggnadsvård.

Slöjd

Garn, fårskinn, pärlor och tyger.

Slöjden är ett kulturarv som ska tillvaratas och utvecklas för framtiden. På Örebro läns museum finns två hemslöjdskonsulenter, en för textil och en för hård slöjd.  Vi arbetar med att stimulera till kunskapsfördjupning, utveckling och näring inom slöjdområdet i Örebro län. 

Arkeologi

Grävning i Viby.

Grävning på Borgholmen i Viby.

Länsmuseet har under flera år lett arkeologiska samarbeten och projekt med skolor och föreningar.
Ett spännande nu pågående projekt är metallsökarprojektet, som genomförs tillsammans med Länsstyrelsen Örebro län, Riksantikvarieämbetet och Sveriges Metallsökarförening.  Tidigare också har vi medverkat i skolgrävningar tillsammans med högstadieelever och gymnasieelever från skolor i Örebro län. Syftet med undersökningarna är att skoleleverna ska få en inblick i hur en arkeologisk undersökning går till i praktiken. De ska även få en förståelse för kulturmiljö och lokalhistoria samt en ökad kunskap om hur människor bodde och levde förr i tiden.

Hembygd

Hembygdsrörelsen är en av våra snabbast växande folkrörelser.
I Örebro län finns det för närvarande ett sjuttiotal hembygdsföreningar organiserade i Örebro läns hembygdsförbund. Flera av dessa är stadsdelsföreningar som visar att staden som hembygd börjar spela en roll.

Landskapsobservatorium

Vad är landskap?

Landskap kan vara namnet på platsen där vi bor, till exempel Närke. Det kan vara kulturlandskap, naturlandskap, vackert landskap, industrilandskap… det vill säga ett ord för att beskriva det vi ser omkring oss, något mer än dess delar.

Ett hus gör inget landskap, men många hus, med mark omkring, en horisont och en historia att berätta, då börjar vi att närma oss vad landskap är.

Landskapet är resultatet av människans och naturens krafter. Därför intresserar vi oss för vi alla sorters landskap, natur, stad, landsbygd, förorter och allt från land till vattenlandskap. Det handlar om allt från vackra vyer till nedgångna industriområden. Det är det där som omger oss, påverkar oss, det där vi rör oss i, rör runt i, påverkar. Vår och andras livsmiljö, en del av vår identitet, vår historia och vår framtid.