Arkeologi i örebro län

Länets arkeologi, med fornfynd och lämningar, spänner över en flertusenårig historia.

I Örebro län utförs varje år flera arkeologiska undersökningar av olika företag och forskare. Dessa undersökningar ökar vår kunskap om föregående generationers liv. På museet arbetar vi med att förvalta och berätta om föremålen från dessa undersökningar.

Vill du veta mer? Skriv till info@olm.se så hjälper museets personal dig.

INSTRUKTIONER VID LEVERANS AV ARKEOLOGISKT MATERIAL

För att säkerställa att museet får rätt information vid leverans av fyndfördelat arkeologiskt material på etiketter och fyndlådor har dessa instruktioner tagits fram. Instruktioner för vilka typer av pennor och papper som ska användas på etiketter specificeras samt vilken dokumentation som ska skickas med fynden.
Här kan du läsa instruktionen. Pdf, 220.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Metallsökarprojektet

Läs mer

Antologi

Ladda ner

Husby i Glanshammar

Läs mer

Metallsökardagar i Storsicke

Läs mer

Fynd från Hassle i Glanshammar

Läs mer

Järnåldersgravar vid Nalaviberg och Broby

Läs mer

Rapport

Ladda ner

Rapport

Ladda ner

En kväll om metallsökning

Den 2 november 2022 filmade museet en föreläsningskväll på temat Metallsökningsfynd med arkeolog Martin Rundkvist, Örebro läns museum, och Andreas Jansson från Länsstyrelsen.

Föremål som visades denna kväll var en bit av ett reliefspänne i silver, en bit av ett felgjutet ryggknappspänne i brons och en våffelpatris i brons. Andreas berättade om myndighetens syn på metallsökning och vilken betydelse fynden har med utgångspunkt i museets och Sveriges Metallsökarförenings samarbete. Martin berättade om genomförandet av de metallsökningar som gjorts senast, och lite om fynden och deras sammanhang vid fyndplatserna kring Glanshammar. Här kan du se filmen.