Nalaviberg & Broby i Viby

Under maj 2019 genomfördes en arkeologisk undersökning inom Närkes största järnåldersgravfält, som finns vid Nalaviberg och Broby, mellan Viby och Östansjö. Undersökningen gjordes för att rädda och tillvarata kunskap från flera av de skadade gravarna som ligger vid vägen. 

Under början av maj 2019 arbetade museets arkeolog, Martin Edlund med visningar för skola och allmänhet vid gravfältet. Han berättade om den pågående undersökningen och visade vad som hittats i de undersökta gravarna. Besökarna fick också se olika gravformer och andra lämningar i det historiska landskapet. Det erbjöds även  ”prova-på aktiviteter” där besökarna fick se hur gravar undersöks, prova arkeologens utrustning och titta närmare på olika typer av fynd och fornsaker från Närkes förhistoria.

Undersökningen utfördes av Arkeologgruppen i Örebro AB med visningar av Örebro läns museum och medel från Länsstyrelsen i Örebro län.