Byggnadsvård

I Örebro län finns en fantastisk blandning av byggnader och kulturmiljöer, allt från enklaste uthus till storslagna slott och bergsmansgårdar. Tillsammans berättar de om människors levnadsvillkor genom århundraden. De uttrycker olika tiders stilar och ideal, människors drömmar, status och sociala ställning. Det är vårt kulturarv att förvalta till kommande generationer så att också de kan ta del av berättelserna och vår gemensamma historia.

Våra byggnadsantikvarier har kunskapen att sätta samman alla dessa olika aspekter för att låta varje enskilt hus eller kulturmiljö berätta sin historia.

Byggnadsvård går hand i hand med vår ökade miljömedvetenhet. Dagens byggnadsvård handlar inte bara om att spara och bevara äldre byggnader utan lika mycket om att nya byggnader anpassas till miljön runt omkring och att de byggs med bra material och metoder som är möjliga att underhålla. Att renovera ett hus och spara detaljer och material bidrar till att vi är rädda om miljön samtidigt som vi bevarar byggnadens karaktär.

Läs om vilka tjänster vi tillhandahåller

Aktuellt

Tidigare projekt

Rapporter