samlingar

Har du frågor om våra samlingar med föremål, konst eller fotografier? Vill du veta mer om Örebro läns historia? Kontakta gärna länsmuseets personal! Vissa frågor är mer omfattande och tar mer tid att svara på än andra. Vi vill ge god service till så många som möjligt och därför har museet en prislista för samlingsrelaterade tjänster. Små ärenden som snabbt går att svara på kostar inget.

Örebro läns museum kommer under 2023 att påbörja arbetet med de nya basutställningarna som ska produceras inför återöppnandet av länsmuseibyggnaden. Museet har därför begränsade möjligheter att besvara externa frågor gällande våra kulturhistoriska samlingar. Det innebär samtidigt att vår hanteringstid blir längre än brukligt. Forskarbesök till arkiv eller fotosamlingen kommer inte att påverkas.

Frågor

Skänka

Låna

Prislista