Slöjd

Slöjdsommarjobbet är inställt!

I år kommer det inte bli något sommarjobb slöjd på Örebro läns museum! Det beror på att vi inte får samla människor fysiskt. Om du berörs av detta och har ytterligare frågor så kan du kontakta Region Örebro län, som är ansvarig för anställningar och administration. Vi hoppas kunna återkomma med sommarjobb slöjd 2022. Feriepraktik film och litteratur kommer att genomföras av Region Örebro län 2021.

Lars Petersson och Lina Jatko, slöjdkonsulenter Örebro läns museum

1KVM LIN - ÖREBRO LÄN 2021

Alla kan odla lin! Allt du behöver är frö och en kvadratmeter att odla på.

1kvm lin är ett deltagandeprojekt som arrangeras över hela landet där vi förvandlar linfrö till textilfiber. Alla som vill kan delta. I Örebro län arrangerar slöjdkonsulenterna länets linfröutdelning. Deltagarna får hem instruktioner och en påse linfrö som de själva sår och skördar. Efter skörd ska linet beredas till fiber och det görs tillsammans på beredningsträffar. Vi vill få fler att upptäcka glädjen och nyttan i slöjden. Att göra själv men ändå tillsammans. Läs mer om projektet här.

handgjorda minnen och skaparglädje

Händer som karvar bokstäver i trästicka.

Slöjden är ett kulturarv som ska tillvaratas och utvecklas för framtiden. På Örebro läns museum finns två hemslöjdskonsulenter, en för textil och en för hård slöjd.  Vi arbetar med att stimulera till kunskapsfördjupning, utveckling och näring inom slöjdområdet i Örebro län. 

Konsulentverksamheten finns också till för att lyfta länets kulturarv och yrkesverksamma slöjdare genom utställningar och kommunikation. I vårt främjaruppdrag finns både yrkesverksamma och ideella verksamheter som samarbetsparter och nätverk. Vi samarbetar vi med slöjdare och andra verksamheter och institutioner i länet, men också nationellt och internationellt med andra hemslöjdskonsulenter genom Nämnden för hemslöjdsfrågor. 

Du kan vända dig till slöjdkonsulenterna på Örebro läns museum om du vill ha rådgivning kring slöjdens verktyg och material, diskutera företagande, verksamhet eller andra frågor som berör slöjd eller om du vill veta mer om slöjdområdet i ditt län. 

Läs mer om vår verksamhet


Länshemslöjdskonsulent, hård slöjd

Lars Petersson
Telefon: 019-602 87 67
E-post: lars.petersson@olm.se
Facebook: Lars Petersson hemslöjdskonsulent 
Instagram: Slojdlars

Länshemslöjdskonsulent, textil slöjd
Lina Jatko
Telefon: 019-602 87 66
E-post: lina.jatko@olm.se
Facebook: Lina Jatko hemslöjdskonsulent
Instagram: Slojdlina

Välkommen att kontakta oss!