Slöjd

handgjorda minnen och skaparglädje

Slöjden är ett kulturarv som ska tillvaratas och utvecklas för framtiden. På Örebro läns museum finns två hemslöjdskonsulenter, en för textil och en för hård slöjd. Vi arbetar med att stimulera till kunskapsfördjupning, utveckling och näring inom slöjdområdet i Örebro län. 

Konsulentverksamheten finns också till för att lyfta länets kulturarv och yrkesverksamma slöjdare genom utställningar och kommunikation. I vårt främjaruppdrag finns både yrkesverksamma och ideella verksamheter som samarbetsparter och nätverk. Vi samarbetar vi med slöjdare och andra verksamheter och institutioner i länet, men också nationellt och internationellt med andra hemslöjdskonsulenter genom Nämnden för hemslöjdsfrågor. 

Du kan vända dig till slöjdkonsulenterna på Örebro läns museum om du vill ha rådgivning kring slöjdens verktyg och material, diskutera företagande, verksamhet eller andra frågor som berör slöjd eller om du vill veta mer om slöjdområdet i ditt län. 

Utlysning Slöjdresidens 2023

Slöjd Håller 2023 – är inte bara en temavecka om slöjd och hållbarhet.

Nu genomförs slöjdresidens – Slöjden, Skogen och hållbarheten i Mattila Finngård i norra Värmland. Slöjden, skogen och hållbarheten är ett samarbete mellan hemslöjdskonsulenter och verksamhetsutvecklare i regionerna Dalarna, Gävleborg, Uppsala, Värmland, Västmanland och Örebro län.

Slöjdhåller 2023

–en temavecka om slöjd och hållbarhet i Värmlands, Dalarnas, Örebro, Västmanlands, Uppsala och Gävleborgs län.

Slöjd Håller veckan har i år temat Slöjden, skogen och hållbarheten. Med skogen i fokus erbjuder vi olika digitala aktiviteter där slöjden och tar plats som möjliggörare för en hållbar framtid.

1 KVadratmeter LIN

Alla kan odla lin! Allt du behöver är frö och en kvadratmeter att odla på.

1kvm lin är ett deltagandeprojekt som arrangeras över hela landet där vi förvandlar linfrö till textilfiber. Alla som vill kan delta. I Örebro län arrangerar slöjdkonsulenterna länets linfröutdelning. Deltagarna får hem instruktioner och en påse linfrö som de själva sår och skördar. Efter skörd ska linet beredas till fiber och det görs tillsammans på beredningsträffar. Vi vill få fler att upptäcka glädjen och nyttan i slöjden. Att göra själv men ändå tillsammans.


slöjdhandledar-
utbildning
2023

Vi tycker att slöjda är det roligaste man kan göra och tror att du har samma uppfattning som vi!

I vår arrangerar Örebro läns museum en slöjdhandledarutbildning. Utbildningen kommer att pågå under två helger, kursen blandar både teori och praktiskt slöjdande.


Läs mer om vår verksamhet

Länshemslöjdskonsulent, hård slöjd

Lars Petersson
Telefon: 019-602 87 67
E-post: lars.petersson@olm.se
Facebook: Lars Petersson hemslöjdskonsulent 
Instagram: Slojdlars

Länshemslöjdskonsulent, textil slöjd
Lina Jatko
Telefon: 019-602 87 66
E-post: lina.jatko@olm.se
Facebook: Lina Jatko hemslöjdskonsulent
Instagram: Slojdlina

Välkommen att kontakta oss!