Slöjd Håller 2022

Slöjdresidens

Nio yrkesverksamma slöjdare och hantverkare från sex län deltar i ett nytt interregionalt slöjdresidens den 5-10 september i Fågelsjö. Deltagarna ska utveckla produkter med material från skogen i Hälsingland med fokus på ett hållbart skogsbruk och företagande.

Residenset är ett treårigt projekt som genomförs av hemslöjdskonsulenter och utvecklare i Dalarnas-, Gävleborgs-, Uppsala-, Värmlands-, Västmanlands- och Örebro län. Slöjdarna kommer under sex dagar att utveckla sitt slöjdande. Eget arbete varvas med diskussioner, föreläsningar och workshoppar med ledare från olika branscher. Skogs- och markägare är inbjudna till ett samtal om slöjd, skog och hållbarhet.
Deltagare och kontaktuppgifter:

PROGRAM

Måndag 5 september kl 10.00-19.00 sker introduktion för residensdeltagarna och lördag 10 september kl 9.00-14.00 avslutning. Övrigt program med reservation för ev ändringar:

Tisdag 6 september

Kl 9.00-17.00 Eget arbete för residensdeltagarna

Kl 14.30-15.30 Föreläsning och dialog om hållbarhet samt marknadsföring med Linda Elverstig, koordinator marknadsföring och rådgivning, Föreningen MatVärden – För mat & dryck i Gävleborg.

Onsdag 7 september

Kl 9.00-14.30 Eget arbete för residensdeltagarna

Kl 14.30-17.00 Fortsatta diskussioner om hållbarhet samt marknadsföring med Linda Elverstig, Föreningen MatVärden – För mat & dryck i Gävleborg.

Torsdag 8 september

Kl 9.00-14.30 Eget arbete för residensdeltagarna

Kl 14.30-17.00 Workshop med Helena Hansson, filosofie doktor i design, universitetsadjunkt, enheten för design, Högskolan för design och konsthantverk, HDK, Göteborg om slöjd och de globala hållbarhetsmålen.

Fredag 9 september

Kl 9.00-14.00 Samtal om skogen, slöjden och hållbarheten med inbjudna skogsägare, årets residensdeltagare, hemslöjdskonsulenter/slöjdutvecklare och Helena Hansson, Högskolan för design och konsthantverk, HDK, Göteborg.

Kl 14.00-17.00 Eget arbete för residensdeltagarna

DELTAGARE 2022

Samantha Gustafsson, Dalarna Länk till annan webbplats., 070-247 75 87, samantha_gustafsson@hotmail.com

Sofi Karlsson, Dalarna Länk till annan webbplats., 072-701 37 45, sofikarlsson023@gmail.com

Helena Bratt, Gävleborg Länk till annan webbplats., 073-843 38 54, helena.bratt@hotmail.com

Dietrich Staemmler, Gävleborg Länk till annan webbplats., 076-280 44 64, universal_dietrich@gmx.net

Klas Brattberg, Uppsala Länk till annan webbplats., 070-848 77 27, klas.brattberg@gmail.com

Therese Henner, Värmland Länk till annan webbplats., 072-403 21 38, therese.henner@gmail.com

Olov Henriksson, Värmland Länk till annan webbplats., 076-793 66 95, skogs_ola@live.se

Mikael Fröjd, Västmanland Länk till annan webbplats., 070-257 88 11, tratamjarn@gmail.com

Elias Elmström, Örebro Länk till annan webbplats., 076-163 77 13, elias.elmstrom@gmail.com

www.regiongavleborg.se/slojdresidens Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.