slöjdhandledar-
utbildning 2023

Vi tycker att slöjda är det roligaste man kan göra och tror att du har samma uppfattning som vi!

I vår arrangerar Örebro läns museum en slöjdhandledarutbildning. Utbildningen kommer att pågå under två helger, kursen blandar både teori och praktiskt slöjdande.

Teoretiska delar:

  • Slöjden med barnet i centrum.
  • Hur vi använder rummet när vi slöjdar.
  • Hur vi bemöter och arbetar pedagogiskt med barn och unga.

Praktiska delar:

  • HLR och hur man slöjdar i en trygg miljö.
  • Tälja i trä
  • Tova ull i vått och torrt
  • Tillsammanslöjd

Alla moment i kursen hålls under ledning av duktiga och etablerade slöjdhandledare. Utbildningen vänder sig till dig som är engagerad i en förening eller som brinner för slöjd och vill inspirera och handleda barn och unga i slöjdens värld på fritiden.

Datum: 22–23 april och 6–7 maj 2023

Plats: Kaserngården 6, 703 65 Örebro

Kostnad: 2000 kr inkl moms (Fika ingår, medtag egen lunch)

Anmälan: Görs till event@olm.se. Sista anmälningsdagen är 27 mars 2023. I ämnesraden skriver du: Slöjdhandledarutbildning 2023. I anmälan anger du namn, telefonnummer och mailadress.

Besked: Besked om du får plats på utbildningen ges via e-post senast den 31 mars 2023.

Om du undrar över någonting, kontakta Lina Jatko på:

lina.jatko@olm.se eller tel: 019-6028766