SLÖJDPROJEKT

Bild från slöjdutställning på Örebro läns museum.

Kulturella och kreativa händer i Mälardalen

Fem län har samarbetat under 2014-2015 i en förstudie som undersökt och kartlagt vilka behov slöjdare, konsthantverkare och närliggande yrkesutövare har för att kunna utvecklas i sina företag.

Omslöjd – När samlat möter nytt (2017-2018)

Bild från slöjdutställning på Örebro läns museum.

Utställningen OMSLÖJD (2017-2018) – När samlat möter nytt, var ett resultat av slöjdprojektet Lika Unika som var ett samarbete mellan Örebro läns museum och Örebro läns slöjdförening. Ett tjugotal slöjdare inspirerades av ett trettiotal föremål från museets samlingar för att sedan göra egna tolkningar till föremål. Föremålen från museets samlingar visades tillsammans med slöjdarnas nyskapade föremål samt texter med tankar och känslor som uppstod i mötet mellan historia och nyskapande.

Se bilder från utställningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Slöjdkunskaper som säljer

Under 2012-2013 bedrevs projektet Slöjdkunskaper som säljer i samarbete med Sörmlands, Västmanlands och Stockholms län. Syftet var att stärka slöjdföretagare som vill utveckla sina verksamheter genom utbildning och nätverkande.