Utlysning Slöjdresidens 2023

Nu finns det möjlighet att ansöka om att få delta på slöjdresidenset.

Slöjden, skogen och hållbarheten.

27 juni – 2 juli 2023

Plats: Mattila Finngård i norra Värmland

Ansökningstiden har gått ut.

Om du arbetar professionellt med slöjd, är intresserad av hållbarhet och använder skogens material till din slöjd kan detta vara en möjlighet för dig att utveckla din slöjd i ett unikt sammanhang. Du erbjuds att utforska gränserna kring skogen som plats, materialresurs och socialt rum.

Residenset vänder sig i första hand till dig som bor i Dalarna, Gävleborg, Uppsala, Västmanland, Värmland och Örebro län, eller som genom din verksamhet eller person har anknytning till något av länen.

All information om residenset Slöjden, skogen och hållbarheten finns här:
https://regionvarmland.se/slojdresidensmattila Länk till annan webbplats.

Om du har frågor om residenset kan du ställa dem till:
Slöjdkonsulent Lars Petersson, lars.petersson@olm.se
tel 019-602 87 67

Slöjden, skogen och hållbarheten är ett samarbete mellan hemslöjdskonsulenter och verksamhetsutvecklare i regionerna Dalarna, Gävleborg, Uppsala, Värmland, Västmanland och Örebro län.

Residenset genomförs med stöd av Nämnden för hemslöjdsfrågor