sensationella gravfynd från plaståldern

- en framtidsexpedition

En naturkatastrof sker år 2024. Tvåtusen år senare gör framtidens folk, Lives, ett fynd. De hittar liket efter en kvinna som omkom i samband med katastrofen och kallar henne Kassandra. Framtidsexpeditionen handlar om våra möjligheter att påverka utvecklingen och leva i samspel med de planetära gränserna

Skolelever spelar spel.

Foto: Nina Hellström

År 2013 publicerade Världsnaturfonden en undersökning där det visade sig att sju av tio unga oroar sig för hur klimatförändringarna kommer att påverka deras och världens framtid. Örebro läns museum bjuder nu in länets alla skolor till en spännande interaktiv utställning/ pedagogiskt program som lyfter frågor om hållbarhet, klimat, miljö och resiliens.

Syftet är att inspirera ungdomar att föreställa sig scenarier som visar våra möjligheter att påverka utvecklingen, och leva i samspel med de planetära gränserna.Eleverna får aktivt reflektera över roliga, allvarliga och konstiga frågor. De handlar om konsumtion och livsstil, material och produktion, inflytande och jämställdhet, klimat, miljö, och resiliens. Framtidsexpeditionen vilar på vetenskaplig grund. Den tar avstamp i de globala målen och aktuell kunskap om planetära gränser.

Med Sensationella gravfynd från plaståldern - en framtidsexpedition vill vi skapa en diskussion om motståndskraft och kulturell hållbarhet – hur drivkrafterna bakom människors tankar och beteenden påverkar viljan och förmågan att ändras. Detta gör vi med en berättelse från framtiden om oss. De som berättar kallar sig Lives.

Den spännande inledningen:

En naturkatastrof sker år 2024. Tvåtusen år senare gör framtidens folk, Lives, ett fynd. De hittar liket efter en kvinna som omkom i samband med katastrofen, Lives kallar henne Kassandra. Likt dagens arkeologer och historieskrivare väver Lives en berättelse, sin egen historia, med utgångspunkt i Kassandra och andra föremål som hittas i hennes närhet.

HUR GÅR EXPEDITIONEN TILL?

Örebro läns museums pedagoger besöker din skola med utställningen som finns i en lätt lastbil. Eleverna får först se en introduktionsfilm, sedan delas de in i fem lag som arbetar med varsitt tema med koppling till de globala målen. Varje lag får en spännande vagn med olika lådor samt en spelplan. Tillsammans med Lives reser eleverna tillbaka till vår tid och undersöker hur vi levde i förhållande till planetens resurser. Men den stannar inte i Kassandras/vår tid utan tar sig vidare, genom katastrofen och vi får följa med dem som överlevde. Hur resonerade de? Drog de lärdom av Kassandras tid? Och vad kan vi lära oss? Uppenbarligen överlevde människorna, men hur? Siktet är inställt på människans förmåga att tänka nytt och samarbeta. Vad behövde Kassandras folk göra för att överleva efter katastrofen och hur blev de till Lives?

Eleverna får göra en egen arkeologisk "utgrävning" och spela sig igenom en tidslinje i form av en spelplan med frågor som berör aktuell forskning. I slutet förs alla samman och tillsammans med eleverna knyter pedagogen ihop de olika temana och frågorna.

Framtidsexpeditionen bygger på ett samarbete med olika forskare i Sverige som är verksamma både inom humaniora och naturvetenskap.

Praktisk information:

Möjlig att boka tisdag-fredag

Plats: Framtidsexpeditionen kommer till din skola och kan ställas upp både utomhus och inomhus.
För att ställa upp den inomhus krävs ett rum av klassrumsstorlek med fri yta samt ett rum för återsamling med sittplatser, projektor och projektionsyta för filmvisning.

För att kunna ställa upp den utomhus krävs en yta på ca 30 m x 20 meter. Där ska rymmas fem tält, ett för varje lag.

Antal elever: Vi tar ca 30 elever per gång.
Tidsåtgång: Ca 2 tim 30 min, inkl. paus för eleverna.
Målgrupp: åk 6 - gymnasiet

KOSTNAD:

Inomhus en dag:
Ett expeditionstillfälle: 2500 kr
Två expeditionstillfällen: 3000 kr

Inomhus två dagar:
Tre - Fyra expeditionstillfällen: 4000 kr

Utomhus:
1 dag, ett expeditionstillfälle: 4000 kr
2 dagar, två expeditionstillfällen: 5000 kr

FÖRBEREDELSER:

Läraren får innan besöket en lärarhandledning som hjälp för att förbereda klassen.

Förbered dig som lärare:

Planetära gränserlänk till annan webbplats
De globala målenlänk till annan webbplats
Donutmodellenlänk till annan webbplats


För bokning och information kontakta: bokning@olm.se

På Örebro läns museum arbetar vi aktivt med hållbarhetsbegreppet ”kulturell hållbarhet”. Kulturell hållbarhet är ett sammanhållande kitt i allt hållbarhetstänk. Det handlar om våra val – hur vi väljer att forma och forma om vårt sätt att leva. Vi vill skapa reflektion kring vad som påverkar våra konsumtionsmönster och hur det hänger samman med vilka vi är och vilka gemenskaper vi ingår i.