var hör jag hemma?

Vad anslagstavlor berättar om Örebro län

Nutidens normer sätts till stor del i staden. Livet på landsbygden beskrivs ofta ur ett storstadsperspektiv. I bruset från storstaden riskerar tankar, röster och berättelser utanför staden att inte bli hörda. Utställningen ”Var hör jag hemma?” vill ge röst åt dessa och vill ge möjlighet till samtal om frågor som rör livsvillkor i stad och land

Närbild av en utomhusanslagstavla

Anslagstavlan samlar upp vad som händer på en ort. Anslagstavlor finns där människor finns, som ett centrum för samtal. Ofta i närheten av bygdens affär. När affären läggs ner står anslagstavlan kvar. Maria Sedell, professionell berättare, och Staffan Ekegren, författare, har rest runt i Örebro län och fotograferat meddelanden, budskap och affischer på hundratals anslagstavlor. Bakom anslagen visar sig en rikedom av människor med mer eller mindre sällsamma öden. De har mött människor och samtalat, berättelser har vuxit fram.

Pedagogiskt program

Utställningen ”Var hör jag hemma?” väcker frågor kring medbestämmande och inflytande – demokratiska grundfrågor som alltid är aktuella. I utställningen får vi ta del av bilder och berättelser från länet - men också intressanta samhällsfakta kring landsbygd och stad. Under visningen får eleverna delta i kortare grupparbeten. Några av de frågeställningar som vi diskuterar vid visningen handlar om: Vilka styrkor har landsbygden respektive staden?
Hur kan landsbygden vara en plats för framtiden?
Vad krävs för att en bygd ska leva?
Demokrati - får allas röster höras? Är vissas åsikter mer värda än andras?

Utomhusanslagstavla

Praktisk information:

Målgrupp: Högstadiet och gymnasiet
Tid: 60 min
Kostnad: 700kr/klass, gratis för Karlskoga kommuns skolor
Plats: Arbetarmuseet Gråbo, Karlskoga
Utställningsperiod: Våren och sommaren 2020

För bokning och information kontakta: bokning@olm.se