Arbetarmuseet Gråbo

Praktisk information

Gråbo är en gammal arbetarbostad åt Bofors bruk. De tre lägenheterna som visas som museum är från 1885, 1918 och 1942. Här bodde det som mest nio familjer, 50 - 60 personer samtidigt. Här kan vi följa utvecklingen mot ett mer modernt samhälle. Känslan är att någon fortfarande bor här, att familjerna bara gått ut en liten stund.

Man kan jämföra de tre lägenheterna med varandra men också med hur vi lever och bor idag. Hur fick alla plats att sova när man bodde sju personer i ett rum? Hur lagade man mat när det inte fanns el eller vatten inomhus? Var lekte barnen? Vilket vardagsarbete utfördes i hemmen och av vilka?

Två olika visningar

I programmet Historia och levnadsvillkor fokuserar vi bland annat på:

 • Hur man bodde på 1800–1900-talet
 • Levnadsvillkoren för olika familjemedlemmar
 • Livet under olika tider
 • Hur barnen fick hjälpa till med tunga sysslor
 • Innovationer i hemmen
 • Framväxten av välfärdssamhället
 • Hur hemmen präglades under kristid
 • Yngre elever får klä sig i tidstypiska kläder och prova på några redskap och tekniker från förr

I programmet Ekologiska fotavtryck fokuserar vi bland annat på:

 • Vad ekologiska fotavtryck är
 • Fotavtryck nu och förr utifrån lägenheterna
 • Vår förbrukning av planetens resurser
 • Klimatforskningens början
 • Möjligheter och resurser nu och då
 • De äldre eleverna får räkna ut sitt eget ekologiska fotavtryck med hjälp av klimatkalkylatorer.
Förstora bilden

KOPPLING TILL LÄROPLANEN, LGR 22:

För åk 3 som läser om:

 • Hemortens historia och vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om livet där under olika tider.
 • Skildringar av människors levnadsvillkor förr i tiden.

För åk 4-6

 • Jordbrukets omvandling och den stora folkökningen samt översiktligt om den tidiga industrialiseringen i Sverige. Olika konsekvenser av detta för barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor.
 • Historiebruk kopplat till tidsperioden, till exempel hur historiska händelser och aktörer framställs i böcker och på museer.

För åk 7-9 och gymnasiet

 • Demokratiseringen i Sverige och framväxten av välfärdssamhället.
 • Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika orsaker till industrialiseringen och konsekvenser av denna för människor och miljö.
 • De båda världskrigen, deras orsaker och konsekvenser. Hur det var i Sverige och Bofors under de båda krigen.

Målgrupp:

Plats: Arbetarmuseet Gråbo,
Korpkullsv. 12, Karlskoga

Programmet ges: hela året

Maxantal: 30 elever
(Klassen delas upp i två grupper)

Kostnad: 900 kr (kostnadsfritt för Karlskoga kommuns skolor)

Tid: 60 min

Boka visning