Collage av textila handarbeten

23 september 2017 – 28 januari  2018

23 sep 2017 – 28 jan 2018

Omslöjd

– när samlat möter nytt

Broderat geometriskt mönster i rött, grönt och svart

Hur skulle din friargåva se ut idag om du utgick från en dejtingprofil på nätet? Kan vi över generationsgränserna förstå varandras grundläggande behov genom slöjden? Genom att utgå från de äldre föremålen från samlingarna och inspireras att slöjda nya föremål ur dagens perspektiv?

Trots att vårt behov av att uttrycka oss är lika starkt oavsett vilken
generation vi tillhör har vi ändå svårt att förstå varandra över
generationsgränserna. Olika generationer uttrycker sig på olika sätt. En
livfullt dekorerad mangelbräda kanske får omdömen som tråkig av
en generation medan att ta en selfie med mobilen varje dag av en annan
generation ses som ytligt. Trots att både selfien och mangelbrädan egentligen
ger uttryck för samma grundläggande behov: att visa sig från sin bästa sida.

Utställningen OMSLÖJD – När samlat möter nytt, är ett resultat av slöjdprojektet Lika Unika som är ett samarbete mellan Örebro läns museum och Örebro läns slöjdförening.

I projektet Lika Unika gjordes ett urval av en arbetsgrupp från Örebro
läns slöjdförening tillsammans med personal på Örebro läns museum av
slöjdföremål från museets samlingar. I projektet har slöjdare fått se föremålen
från samlingarna för att bli inspirerade till att skapa ny slöjd. Det har
erbjudits inspirationskvällar med olika teman kopplade till projektet.
Projektet avslutas med utställningen OMSLÖJD – När samlat möter nytt, där de
utvalda föremålen från samlingarna och de nyslöjdade föremålen delar scen.
Utställningen visar föremål, tankar och känslor som uppstår vid mötet mellan
historia och nyskapande. Örebro läns slöjdförening kommer genom en jury att
premiera tre slöjdare i utställningen.

Utställningar

Björkris med löv på en bastulav

6 december 2017 –25 februari 2018

23 sep 2017 – 28 jan 2018

Bilder av fotograf Agnes Thor

Collage av textila handarbeten

23 september 2017 – 28 januari  2018

23 sep 2017 – 28 jan 2018

– när samlat möter nytt

Konstverk gjort av isärsågade dalahästar.

7 oktober 2017 –1 april 2018

23 sep 2017 – 28 jan 2018

Ingen vill vara utanför.
Men alla vill vara unika…

Collage med föremål i olika röda färger, leksaksbrandbil, ljusstake, tomtar etc.

3 februari – 27 maj 2018

23 sep 2017 – 28 jan 2018

-vad gör vi med rött och vad gör rött med oss?

Miljöbild i utställningen klenodkammaren

Fast utställning

23 sep 2017 – 28 jan 2018

Här finns museets verkliga klenoder!

Faces I Have Met, en utställning som varit

Fast utställning

23 sep 2017 – 28 jan 2018

En utställning där våra föremålssamlingar visas som ni aldrig sett dem förut!